Ilić imenovan za v.d. direktora Doma zdravlja Priština

Vlada Republike Srbije imenovala je  Miroslava Ilića iz Gračanice za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Priština.

Ilic je na ovu poziciju imenovan 30.09.2021. godine, a prethodno je dužnosti razrešena  dosadašnja direktorka ove zdravstvene ustanove  dr Slavica Čanković.

Sedište Doma zdravlja Priština koje funkcioniše u sistemu Republike Srbije trenutno je u Gračanici, a pre 1999. godine bilo je u Prištini.

Na zvaničnom sajtu  Doma zdravlja Priština navodi da se ova ustanova u svom sastavu ima ambulantu u gradu Priština i ambulante na teritoriji opštine Uroševac u Babljaku, Babušu i Talinovcu.

https://dzpristina.com/

Izvor :
Medija centar Čaglavica