Ilić imenovan za v.d. direktora Doma zdravlja Priština

Izvor :
Medija centar Čaglavica

Vlada Republike Srbije imenovala je  Miroslava Ilića iz Gračanice za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Priština.

Ilic je na ovu poziciju imenovan 30.09.2021. godine, a prethodno je dužnosti razrešena  dosadašnja direktorka ove zdravstvene ustanove  dr Slavica Čanković.

Sedište Doma zdravlja Priština koje funkcioniše u sistemu Republike Srbije trenutno je u Gračanici, a pre 1999. godine bilo je u Prištini.

Na zvaničnom sajtu  Doma zdravlja Priština navodi da se ova ustanova u svom sastavu ima ambulantu u gradu Priština i ambulante na teritoriji opštine Uroševac u Babljaku, Babušu i Talinovcu.

https://dzpristina.com/