Hoti zahteva vanrednu sednicu o sankcijama EU

Bivši premijer Avdulah Hoti zatražio je da se održi vanredna sednica u Skupštini Kosova radi razmatranja mera koje je Evropska unija uvela Vladi Kosova. Prema njegovim rečima, Vlada nije obavestila javnost o kaznenim merama koje su primenjene od strane EU.

„EU je 28. juna 2023. godine obavestila Vladu Kosova o uvedenim sankcijama: suspenziji SSP-a (Stabilizacija i pridruživanje), suspenziji projekata finansiranih iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan, suspenziji IPA fondova, suspenziji visokog bilateralnog sastanaka i drugim merama. Vlada Kosova nije obavestila ni Skupštinu Kosova ni građane o ovoj novonastaloj situaciji“, napisao je Hoti na Fejsbuku.

On traži da se održi vanredna sednica Skupštine kako bi se razgovaralo i dogovorili dalji koraci.

„Gde je predsednica države? Zašto ne obavlja svoju funkciju? Ova kombinacija vodi Kosovo ka drugom putu, a ne putu ka Zapadu. Jedno je jasno: Kosovo ne mogu voditi premijer i predsednik koji zemlji donose sankcije umesto evroatlantske integracije“, dodao je poslanik DSK u Skupštini Kosova.