Heroji u doba koronavirusa: Zulfija Jakupi i Radmila Miljković

Nesaradnja srpskih političara sa novinarima, nestabilna finansijska situacija i nepoštovanje Zakona o upotrebi jezika najveći su problemi sa kojima se u svom radu suočavaju mediji koji na Kosovu izveštavaju na srpskom jeziku rečeno je u najnovijoj emisiji “Heroji u doba koronavirusa”. Zulfija Jakupi i Radmila Miljković smatraju da bi srpski i albanski jezici na Kosovu trebali da u školama budu redovni izborni predmeti.   

Izvor :
Medija centar Čaglavica