Heroji u doba koronavirusa: Sudski procesi na Kosovu traju i više od 10 godina

Viša pravna savetnica u Kancelariji Ombudsana u Gračanici Aleksandra Dimitrijević rekla je u emisiji Heroji u doba koronavirusa da građani Kosova u proseku  na pravosnažnu i izvršnu presudu čekaju i više od 10 godina. Ona je istakla da je sa stanovišta ljudskih prava to neprihvatljivo i navela da se upravo najveći broj žalbi, koje građani podnose Ombudsmanu, odnose na odugovlačenje sudskih procesa.

“Prosečan građanin na Kosovu čeka pravosnažnu i izvršnu presudu više od 10 godina, što je sa stanovništa ljudskih prava neprihvatljivo. Zbog toga bi trebalo da se donese zakon o delotvornom pravnom leku, na osnovu kog bi se štitli građani u smislu  da ne pretrpe nikakav gubitak od strane trećih strana ili ukoliko je država tu zakazala da ne odradi taj predmet u nekom zakonskom roku“, kazala je Dimitrijevićeva.

Rokovi su prema njenim rečima na papiru dobri, posebno kad su u pitanju radni sporovi.

“Zakon o parničnom postupku predviđa da se takvi predmeti moraju završiti u roku od 30 dana do tri meseca. Međutim ja lično imam predmete koji traju već pet godina i koji nisu  ni u prvostepenom postupku završeni, a gde je tu drugostepeni postupak, odnosno apelacija koja redovno vraća predmete sudovima na ponovno“, rekla je Aleksandra Dimitrijević.

U emisiji je bilo reči i o rodnoj ravnopravnosti i nasilju nad ženama.  Viša savetnica Odeljenja za ljudska prava i zajednice  Misije OEBS-a na Kosovu Agnješka Stolarčik navela je podatak da je na Kosovu mali procenat žena, svega 17 odsto,  koje su vlasnice nepokretne imovine  i dodala da je to vrlo često i jedan od glavnih uzroka nasilja u porodici.

“Ono što je dodatno zabrinjavajuće je da više od 75 odsto žena ne traže posao, one su neaktivne. I to je povezano sa tim tradiconialnim modelom porodice i patrijarhalnim mentalitetom. Zbog toga imamo taj baš nizak broj od 17 odsto žena koje nemaju svoju imovinu i zbog toga se žene stalno nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji. Ekonomska nestabilnost žena je usko povezana sa nasiljem na primer, jer će ženi koja je bez posla  kad se desi nasilje u porodici biti teško da napusti nasilnika“, kazala je Agnješka Stolarčik.

Agnješka Stolarčik je istakla da  Misija OEBS-a na Kosovu godinama sprovodi brojne aktivnosti u cilju podizanja svesti žena o njihovima imovinskim pravima i da je u tom pogledu ostvaren napredak. Međutim ona je mišljenja da bi pored žena trebalo da se radi i na edukaciji muškaraca, kad su prava žena u pitanju.

“Nažalost često kad pričamo o rodnoj ravnopravnosti pričamo samo sa ženama. I kad se organizuju konferencije i radionice imamo panele sa ženama i u panelu su uvek žene… Iako vidimo napredak kad je uključivanje žena u društveni život u pitanju, kao i podizanje svesti i edukacija o njihovima pravima, izazov ostaju muškarci. Sada više treba da se radi na tome da se i muškrci uključe u radionice o ženskim pravima. Nema svrhe ako samo žene sa ženama pričaju o tim problemima. Poterbno je raditi i na podizanju svesti kod muškaraca kad su prava žena na imovinu u pitanju“, kazala je Stolarčik.

Emisiju Heroji u doba koronavirusa realizuje Medija centar u Čaglavici uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Emituje se svakog drugog petka od 21 sat na kanalima TV mreže – TV Herc u Štrpcu, TV Puls u Šilovu, TV Mir u Leposaviću, kao i na RTV KIM u Čaglavici.

Izvor: Medija centar Čaglavica