Heroji u doba koronavirusa – Mentor Boja i Veroljub Petronić

Napadi na povratnička naselja i enklave glavni su  izvor nesigurnosti srpske zajednice na Kosovu rekao je u emisiji “Heroji u doba koronavirusa” Veroljub Petronić iz nevladine organizacije “Humani centar Mitrovica”.  U emisiji je bilo reči i o problemima socijalnih radnika na Kosovu, kao i o procesu medijacije odnosno posredovanja, o čemu je govorio medijator Mentor Boja iz Severne Mitrovice.  

Najčešća krivična dela u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu su krađe, nanošenje lakih i teških telesnih povreda, uništavanje imovine i nasilje u porodici, rekao je u emisiji Heroji u doba koronavirusa Veroljub Petronić iz NVO Humani centar Mitrovica. On je pozivajući se na najnovije istraživanje “Stavovi kosovskih Srba prema bezbednosnim institucijama”, koje je ova organizacija sprovela u okviru inicijative Open, Kosovske fondacije za otvoreno društvo, kazao da je suštinski problem srpske zajednice  učestali napadi prvenstveno na povratnička mesta na Kosovu i druge srpske sredine.

„Ove napadae većina srpske populacija razume kao poruku srpskoj zajednici, kao demonstraciju moći, a ima i mišljenja da iza ovakvih napada postoji neka politička agenda. Od februara do juna prošle godine imali smo 26. napada, a ove godine imamo 27 već do sada”, kazao je koautor istraživanja Veroljub Petronić.

Kad je reč o poverenju Srba u bezbednosne institucije na Kosovu, Petronić navodi da su rezultati istraživanja pokazali  nizak stepen poverenja srpske zajednice  u organizacije i institucije zadužene za bezbednost na Kosovu. Najniži stepen poverenja je u Kosovske bezbednosne snage, dok  najviše poverenja srpsko stavništvo ima  u Kosovsku policiju.

„Kosovska policija zauzima najbolju poziciju sa 3,9 odsto ispitanika koji potpuno veruju, dok u KFOR veruje 2,5 odsto. Oni koji uglavnom veruju njih je najviše 37, 3 odsto, zanimljivo je to da kod ispitanika koji uglavnom imaju poverenje u Kosovsku policiju njih 31,8 odsto živi u južnim opštinama, a 43 odsto na severu. To znači da se na severu više veruje Kosovkoj policiji nego južno od reke Ibar”, kazao je Veroljub Petronić, dodajući da  bezbednost građana u opštinama sa srpskom većinom dodatno ugrožava i korupcija, ulični i organizovani kriminal, kao i narkotici. 

Medijator Mentor Boja, se od 2016. godine bavi posredovanjem. Kaže da  ljudi na Kosovu vrlo često misle da je najčešći oblik rešavanja nesporazuma upućivanje na sud koji donosi sudsku odluku.   Međutim, objašnjava da se ne mora svaki nesporazum rešavati na sudu već da strane svoje nesporazume često mogu rešiti i putem posredovanja. Posrednik u rešavanju spora je medijator – ovlašćeno lice Ministarstva pravde za vođenje postupka medijacije i njegova uloga je da pomogne da suprotne strane razumeju svoje interese i da strane zajednički pronađu adekvatno rešenje.

„Medijacija nudi brže rešenje u roku od 90 dana ili maksimalno 120 dana. Jeftinija je od sudskih sporova, preglednija i efikasnija. Pruža stranama mogućnost da sami odlučuju o uslovima rešavanja sporova umesto sudija i advokata. Poverljiva je. Strane se mogu složiti da sve što je rečeno ili učinjeno ostane potpuno poverljivo. Može se održati odmah čim se strane dogovore o datumu i mestu gde mogu da se vode pregovori, izbegava formalnosti i presude i uspešna je u čak 90 odsto slučajeva“, kazao je Boja, dodajući da sporazum koje strane postignu medijacijom ima isti efekat kao i pravosnažna sudska odluka.

Mentor Boja, koji je i direktor nevladine organizacije „Unija socijalnih radnika Kosova“ kazao je da na Kosovu postoji  oko 200 diplomiranih socijalnih radnika. Boja, kao jedan od glavnih problema sa kojima se socijalni radnici suočavaju navodi to što u institucijama gde bi trebalo da rade školovani socijalni radnici rade oni koji nisu kvalifikovani za taj posao.

 „Po centrima za socijalni rad, nažalost rade ljudi koji uopšte nisu socijalni radnici možda preterujem, ali doneo sam dokaz gde su  primili 2018. na jednom konkursu u Južnoj Mitrovici u Centru za socijalni rad, kao socijalnog radnika čoveka koji je bio menadžer „Skanija trans“. Njegova iskustva su šofer, vozač..i to je taj problem što mi imamo te socijalne probleme gde raste nasilje u porodici recimo, a ljudi su izgubili povernje nažalost u institucije, za šta i imaju pravo. Kakve usluge da očekujete sada od jednog šofera“, kazao je Mentor Boja.

Emisiju „Heroji u doba koronavirusa“ realizuje Medija centar u Čaglavici uz podršku Švajcarske ambasade na Kosovu. Emituje se svakog drugog petka od 21 sat na kanalima TV mreže – TV Herc u Štrpcu, TV Puls u Šilovu, TV Mir u Leposaviću, kao i na RTV KIM u Čaglavici.