Heroji u doba koronavirusa: dr Sonja Ilić Odalović – prof. dr Aleksadar Vasić