Heroji u doba koronavirusa – Denis Galjuši i Fatir Berzati