Heroji u doba koronavirusa: Denis Galjuši i Fatir Berzati