Heroji našeg doba: Saradnja među kulturnim društvima i organizacijama moguća, ali bez mešanja političara

Saradnja između kulturno-umetničkih društava i organizacija kulture iz različitih etničkih zajednica na Kosovu može biti izvodljiva, ali i izazovna, poručili su u emisiji „Heroji našeg doba“ Skender Tači direktor Kulturno umetničkog društva (KUD)  „Minatori“ iz Kišnice i Edis Mustafić direktor Kulturno umetničkog društva (KUD) „Šarski Behar“ iz Prizrena.

Prema njihovim rečima uprkos izazovima, postoje i primeri veoma uspešne saradnje između kulturnih organizacija na Kosovu.

Ove inicijative često doprinose razvoju međuetničkog razumevanja i izgradnji održivog zajedničkog kulturnog nasleđa, smatra Skender Tači navodeći da KUD „Minatori“ već godinama uspešno sarađuje sa srpskim kulturno umetničkim društvom „Kriva reka“ iz Kamenice.

„Mi 10 godina idemo po fesitvalima zajedno. Idemo zajedno na fesival u Draču. Svake godine su naša deca u Draču u hotelu,  Albanci i Srbi“, naveo je Tači.

Međutim prema rečima Tačija političke tenzije mogu značajno uticati na saradnju između različitih etničkih grupa. Ističe i da su političari ti koji tu saradnju često otežavaju umesto da rade na tome da ona bude olakšana.

„Znači može da se radi, ljudi su oni koji otvaraju put, a političari oni koji zatvaraju put“, naveo je Tači.

Prema rečima direktora bošnjačkog KUD-a „Šarski Behar“ Edisa Mustafića, grad Prizren je najbolji primer multietničnosti i međuetničke saradnje, posebno kad su u pitanju kulturne aktivnosti.

„Prizren je multienički i istorijski grad. Mi smo „Šarski Behar“, najstarije bošnjačko društvo, imamo i tursko,“Agimi“ je Kulturno umetničko društvo Albanaca najstarije i „Durmiš Islani“ romsko i svi sarađujemo“, naveo je on.

Tači i Mustafić ističu i da je „važno da svi čuvamo, negujemo i poštujemo kulturu i tradiciju svih zajednica na Kosovu“.  

„Znamo da je kultura lična karta jednog naroda, bitan faktor očuvanja jedne zajednice kako svoje tako i tuđe i mi moramo koji se bavimo kulturom biti primer drugima i da širimo tu pozitivnu energiju“, rekao je Mustafić.

„Jedan narod bez kulture je ništa, baš ništa“, naveo je Skender Tači.

Sedište KUD „Minatori“ koje broji oko 100 članova je u Kišnici, mestu koje pripada opštini Gračanica. Skedner Tači ističe veoma dobru saradnju sa ovom većinski srpskom opštinom na Kosovu, navodeći da je upravo jedan od glavnih donatora ovog KUD-a u poslednjih 10 godina upravo opština Gračanica.

„Svi mogući gradonačelnici u opštini Gračanica  koji su bili od Bojana Stojanovića, do sada doktorke Ljiljane Šubarić, na sve moguće načine su nam pomagali onoliko koliko su bili u mogućnosti“, kaže Tači.

I Edis Mustafić navodi da je saradnja KUD „Šarski Behar“ sa opštinom Prizren na zadovoljavajućem nivou. Ističe i dobru sa saradnju sa centralnim institucijama, kao i međunarodnim organizacijama. Međutim poručuje da su podrška i pomoć kulturnim društvima kako od lokalnih, centralnih i međunarodnih institucija i organizacija uvek potrebni.

„Sad je mnogo bolje nego što je bilo ranije zato što je došao čovek koji je i sam sportista i koji zna šta je kultura i koji to ceni. Organizovao je i prvi „Rok festival“, to je gospodin Šaćir Totaj. Sada je mnogo, mnogo bolje, oseća se promena drastično“, istakao je Mustafić i ističe da je ovo kulturno umetničko društvo nedavno nakon 33 godine dobilo svoj prostor u bošnjačkom Kulturnom centru u Prizrenu.

Emisiju Heroji našeg doba realizuje Producija New Press uz podršku Ministarstva za zajednice i povratak.

O čemu su još govorili osnivač i direktor KUD-a „Minatori“ iz Kišnice Skender Tači i direktor KUD-a „Šarski Behar“ iz Prizrena Edis Mustafić pogledajte ovde.