Hasani: Održavanje srpskih izbora na Kosovu ne bi bilo protivustavno

Bivši predsednik Ustavnog suda, Enver Hasani, rekao je da održavanje srpskih parlamentarnih i predsedničkih izbora 3. aprila na Kosovu ne predstavlja kršenje kosovskog ustava.

On je, u intervjuu za Klan Kosova, objasnio da ovi izbori, za razliku od srpskog ustavnog referenduma, koji je pokušan da se održi na Kosovu januara ove godine, ne utiču na suverenitet Kosova.

„To je pitanje obostrane volje dve vlade i to nije pitanje o kojem može da se spekuliše, jer je to čisto politički proces. Mi smo u procesu dijaloga sa Srbijom kako bismo rešili preostala pitanja – kako je to tražila Generalna skupština UN nakon odluke MSP, kojom je legalizovana ili potvrđena nezavisnost Kosova. Deo ovih pitanja je i pitanje odluke za građane Kosova koji imaju i srpsko državljanstvo i ovo glasanje se ne održava o pitanjima koja narušavaju suverenitet Kosova, kao što je ustavni referendum, a reč je o konsolidaciji političkih organa susedne države. Uz političke sporazume ova pitanja mogu da se tolerišu bez ikakvih problema”.

Bivši predsednik Ustavnog suda kaže da održavanje ustavnog referenduma Srbije predstavlja kršenje Ustava Kosova, jer je vezan za državni suverenitet, za razliku od parlamentarnih i predsedničkih izbora na kojima se biraju politički organi.

„Na ustavnom referendumu onaj ko je suveren uvek govori i nacionalna politička volja se formira o pitanjima državnog identiteta, dok su pitanja u vezi sa formiranjem, konsolidacijom ili ustavnim procesom glasanja za nova politička tela tokom izbornih ciklusa čisto politička pitanja. Nisu pitanja koja se odnose na suverenitet države. Na ustavnom referendumu se uvek govori o suverenitetu“.

Hasani je naveo da je na kosovskoj vladi da li će dozvoliti ili ne da se oni održe, ali ponavlja da nije protivustavno čak ni da kosovski Srbi glasaju na Kosovu za srpske izbore 3. aprila.

„To je na izvršnoj vlasti da dozvoli ili ne dozvoli tako nešto, jer su to izbori koji nemaju implikacije po pitanju državnog suvereniteta Kosova i jednostavno su ostvarivanje biračkog prava građanina koji ima dvojno državljanstvo. Ono što bi eventualno moglo da se uslovi u budućnosti, moglo bi da bude glasanje Albanaca u dolini, koji istovremeno imaju i kosovsko državljanstvo. Ovo može da bude deo zajedničkog političkog dogovora, ali opet ponavljam da se ovi izbori razlikuju od ustavnog referenduma“.

Izvor :
Klan Kosova, Kossev