Haradinaju i Gucatiju po četiri godine zatvora

Čelnicima Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju izrečene su presude pred Specijalizovanim većima Kosova. Oni su osuđeni na po četiri ipo godine zatvora i novčane kazne od 100 evra.

Njima je dokazana krivica za pet od šest tačaka optužnice, a po jednoj tački su oslobođeni. Proglašeni su krivim za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka i povredu tajnosti postupka. Oslobođeni su tačke koja ih je teretila za odmazdu.

Izričući presudu, pretresni panel je naglasio da je ovo predmet o pravilnom vršenju pravosuđa, integritetu i bezbednosti postupka i bezbednosti, dobrobiti i pravu na život bez straha na stotine lica koja su se odlučila da ispune svoju građansku dužnost i svedoče.

„Zaštita svedoka od zastrašivanja i nepravde ugrađena je u same temelje sistema krivičnog pravosuđa, kako domaćeg tako i međunarodnog. Panel je opisao postupke optuženih kao podrivanje tih temelja i prema tome kao pretnju pravdi“, navodi se u saopštenju suda.

Kako se navodi, panel je utvrdio da su u septembru 2022. godine Gucati i Haradinaj na tri konferencije za štampu, preko dvadeset istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad Specijalne istražne radne grupe i Specijalizovanog tužilaštva. Te informacije su bile zaštićene Zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka i potencijalnih svedoka.

„Optuženi su te informacije otkrili izlaganjem dokumenata koji su sadržali te informacije; dopustili su drugim licima da dokumente pregledaju, snimaju, fotografišu i odnose sa sobom, i javno su opisivali njihov sadržaj“, piše us aopštenju.

Pored tih radnji, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali „izdajnicima“, „špijunima“, „kolaboracionistima“ i ljudima koji „samo govore albanski“. U opštoj klimi zastrašivanja svedoka koja dugo preovlađuje na Kosovu, panel je zaključio da je namera optuženih bila da tim opaskama svedoke i potencijalne svedoke zaplaše i da ih pokolebaju u pogledu pružanja podataka značajnih za istrage tužilaštva o bivšim pripadnicima OVK, navodi se.

Čitajući nalaz pretresnog veća, predsedavajući sudija je rekao da su okrivljeni dozvoljavali i delili poverljiva sudska spisa, počinivši krivično delo. Sudsko veće je uvereno da su okrivljeni postupali sa direktnom namerom da obelodane zaštićenu informaciju“, rekao je, između ostalog, predsednik ovog tela.

„Optuženi su odgovorni su za teške prestupe, nastavili su da distribuiraju zaštićene informacije i imena stotine zaštićenihn svedoka i najavili su da će to nastaviti da rade. Ovom presudom se njihove radnje karaktrišu kao krivična, a ne patriotska dela“, naveo je predsednik panela i onda je pročitao presude.

„Panel osuđuje gospodina Gucatija na jedinstvenu kaznu od četiri i po godine, u koje se uključuje vreme provedeno u pritvoru i novčanu kaznu od 100 evra. Gospodin Haradinaj se osuđuje na četiri i po godine zatvora i kaznu od 100 evra“, pročitao je presudu sudija.

Gucati i Haradinaj uhapšeni u septembru 2020. godine

Oni su se teretili za krivična dela protiv sprovođenja pravde, odnosno za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje svedoka, osvetu i narušavanje tajnosti postupka.

Tužilaštvo je tokom suđenja insistiralo na tome da su njih dvojica imali za cilj da naruše ugled Specijalnog suda, te da ometaju njegov rad.

„Zločine su počinili jer su hteli da ometaju rad ovog suda, da zastraše i osvete se svedocima“, rekao je u završnoj reči tužilac Džejms Pejsen, obrazlažući predlog da budu osuđeni na kaznu od šest godina zatvora.

Gucati i Hardinaj su uhapšeni septembra 2020. godine zbog sumnje da su na tri konferencije za štampu neovlašćeno otkrili poverljive sudske informacije. Njima je u presudu uračunato vreme koje su proveli u pritvoru.

Gucati i Haradinaj su se izjasnili da nisu krivi, a tokom suđenja su insistirali na stavu da nisu počinili nikakva krivična dela.

Izvor :
RTV KIM, Euronews