Građani u politici: Ne veruju im, niti ih vrednuju, ali glasaju

Politički život Srba na Kosovu godinama unazad sveden na jednu partiju – Srpsku listu. Zbog velikog uticaja ove stranke, građanu su ili u strahu ili su nezainteresovani da bilo šta promene. Ipak, u anonimnoj anketi koja je obavljena povodom istraživanja “Građani u politici”, naveli su da svojim političkim predstavnicima ne veruju, te da zanimanje “političar” smatraju nečasnom profesijom. Ovo su samo neki podaci iz istraživanja koje su sproveli nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije (CASA) i Humani centar Mitrovica (HMC) u okviru inicijative Open. Panelisti Slobodan Georgijev i Momčilo Trajković kažu da, iako je trenutna situacija loša, ima potencijala među mladima da se politički život Srba na Kosovu promeni.

Glavni zaključci istraživanja “Građani u politici” je da kosovski Srbi trenutno nemaju potencijala, ni snage da nešto promene, iako je evidentno nezadovoljstvo sadašnjim političkim predstavnicima Srba, bar po anonimnoj anketi. Većina ispitanika u sprovedenoj anketi smatra aktuelni predstavnici Srba na Kosovu nisu kompetentni za to, kao i da je Kosovo ostalo bez političke elite kosovskih Srba još 1999. godine.

“Prvi zaključak je da se profesija “političar” u folklornom miljeu kosovsko-srpske zajednice, a verujem i šire, smatra nečasnim zanimanjem. Zanimanjem, koje samo po sebi, podrazumeva manipulaciju činjenicama, nezakonito bogaćenje”, kazao je Miodrag Marinković iz NVO Casa, jedan od autora istraživanja.

“Ovde govorimo da je u društvu došlo do neke vrste opšteg urušavanja kulture dijaloga. Svaka različitost se smatra nedopustivomm a svaka politička kritika dovodi do pretnji. Dovodi i do kampanje javnog blaćenja”, dodao je Marinković.
Bez obzira na anonimne kritičke stavove prema političarima koji ih “zastupaju”, deo anketiranih smatra da je političko delovanje unosan posao, te da bi od toga sami građani mogli imati ličnu korist.
“Na tvrdnju da je mnogo lakše uspeti u životu ako ste u dobrim odnosima sa političarima slaže se skoro 65% ispitanih građana, od kojih se 36% potpuno slaže…Na tvrdnju da je jedini način doći do državanog posla ili unapređenja politička lojalnost 64% se ukupno slaže… Da je politika unosno zanimanje potpuno se slaže 37,6%, naveo je koautor istraživanja Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica.

Dominacija Srpske liste i SNS-a.“Srbi na Kosovu podanici vlasti u Beogradu“

Za trenutno stanje u politčkom životu Kosovskih Srba najodgovorniji je zvanični Beograd koji je na Kosovu stvorio partiju koja ima sve poluge vlasti, složili su se novinar i direktor Newsmax adrija Slobodan Georgijev i dugogodišnji političar i predsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković.

Georgijev kaže da su Srbi na Kosovu u konstantnom vanrednom stanju i da je veoma teško govoriti o bilo kakavom aktivizmu kada ne postoji ni trunka regularnih uslova. U srpskim sredinama na Kosovu ne postoji sloboda govora, dodaje novinar.

“Ja mislim da se ni u ono najveće Miloševićevo vreme i kasnije nije desilo da neko iz Beograda ima tu vrstu kontrole, kao što je ovaj režim uspeo da uspostavi. To pominjem zato što, posmatrano iz Beograda ovde je u tom smislu u redu. Postoji jedna jaka lista, jedna jaka politička organizacija i funkcija te političke organizacije ima dva cilja: Jedan je da drži celu srpsku zajednicu, a drugi cilj je da se naravno suprostavlja Albancima da bismo odbranili Kosovo i da bi Kosovo ostalo deo Srbije. Međutim, gledano iz perspektive ljudi koji ovde žive vidimo da ljudi manje govore. Čak i na javnim mestima kada sednu da piju kafu ili da ručaju oni zaziru da pominju neka imena. Ako imate situaciju da ne možete da pominjete neko ime u javnom prostoru, to je po meni ogroman problem”, kaže Georgijev.

Momčilo Trajković, predsednik SNF-a i dugogodišnji političar sa Kosova odgovornost vidi u državnom sistemu, a ne u građanima koji, kako kaže, nisu birali ovakve predstavnike, nego je došlo do simulacije glasanja.

“Falsifikatima. Krađom. Pritiskom. O kakvoj listi mi govorimo? Govorimo o jednoj interesnoj grupi i o 90% pasivnog stanovništva. Svi su pasivni, nisu čak ni na pogrešnoj strani, svi su se povukli. Ne žele da učestvuju u tome jer će imati problema”, kaže Trajković ističući da je i sam imao problema kada je kritikovao.

Trajković smatra da bi zvanični Beograd trebalo da podrži, umesto što sputava one koji su želeli ili žele da se bave politikom i zaštitom građana koji ovde žive.

“U Beogradu ne postoji politika koja bi se sa tim složila jer joj je Kosovo potrebno da sa njim manipuliše, osvaja i čuva vlast i to je suština svih politika u Srbiji. Sve politike Srbije su upotrebljavale naš problem. Ključni problem je što u Srbiji ali i mi Srbi ovde simuliramo borbu za Kosovo i Metohiju”, kazao je Trajković.

Odnos Srbije prema Srbima na Kosovu je, dodaje Georgijev, sličan odnosu vladara prema podanicima.

“Ta država u njima ne vidi nikakve slobodne građane, nego vidi narod koji je neka vrsta podanika koje ona plaća i očekuje da ti podanici, kad već dobijaju naknadu, se ponašaju u skladu sa tim, da slušaju šta im se govori da rade i šta se od njih očekuje”, kaže Georgijev.

Trajković kaže da se “jednoumlje koje vlada Srbijom reflektovalo i na Kosovo.

“Ovde ne postoji višestranačje zato što ni u Srbiji ne postoji višestranačje i kako bi ovde mogao da bude pluralizam ako u Srbiji nemate pluralizma”, kaže Trajković.

Strah i apatija su domintni u srpskoj zajendici na Kosovu. Međutim, ono što je evidentno je da nema nikakve inicijative da se nešto promeni.

“Ako se suprostaviš toj vladajućoj struji, ti zapravo postaješ neka vrsta otpadnika u društvu. Na sreću ili na žalost, ovde veliku uglogu imaju zapadne zemlje koje na neki način ovu teritoriju podržavaju ili pomažu. Ja mislim da je velika odgovornost na njima na naprave uslove za normalan politički život. Ljudi bi ovde imali svoje partije i učestvovali na izborima da je to dozvoljeno. Mi znamo da to nije dozvoljeno. Zašto? Ne dozvoljava taj koji vlada – Srpska lista”, kaže Georgijev.

Panelisti smatraju da “medijska mašinerija” koja podržava vlast u Srbiji dodatno doprinosi tome da se stvari u politici ne menjaju. Ipak, smatrauju da se u srpskim sredinama na Kosovu pojavljuju mladi elokventni ljudi koji bi mogli da utiču na drugačiju političku sliku kosovskih Srba.

Istraživanje “Građani u politici” rađeno je u okviru inicijative “Open”, a finansijsku podršku pružila je Kosovska fondacija za otvoreno društvo.

Izvor :
RTV KIM