Goraždevac: Održan sastanak sa predstavnicima Specijalizovanog veća Kosova

Specijalizovana veća Kosova i Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) Kosovo su danas u Goraždevcu organizovali poludnevnu radionicu. Tokom radionice, predstavnici Specijalizovanih veća Kosova, pružili su građanima informacije o radu Suda kao i o određenim sudskim postupcima koji su u toku.

Na ovoj sesiji govorilo se i o sudskoj funkciji veća, njihovoj nadležnosti za zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druge zločine.

Sastanku je prisustvovalo oko 15 građana i članova nevladinog sektora iz opština Peć, Istok i Klina. Građani su postavljali pitanja u vezi sa nejasnoćama koje imaju o radu i funkciji Specijalizovanog veća Kosova.

Izvor :
Radio Goraždevac