Gogić: Kosovo napredovalo, ali… Ljepaja: Kosovo je normalnije nego pre 14 godina

Analitičar Ognjen Gogić smatra da su kosovske institucije posle 14 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti ostvarile određeni napredak, ali da korupcija i nacionalistički stavovi i dalje ostaju izazov.

“Na scenu su stupile mlade i obrazovane osobe, među kojima ima i veliki broj žena. Prepreka s kojom se albanska zajednica suočava i koja koči njen razvoj se odnosi na i dalje široku zastupljenost nacionalističkih stavova, kao i na duboku korumpiranost institucija za koju su se postarali ratni lideri. Institucije vlasti koje danas upravljaju Kosovom se ne grade od proglašenja nezavinosti već od 1999. godine. Pokazalo se da je uspostavljanje međunarodne uprave bila priprema za proglašenje nezavisnosti koja je usledila 2008. godine”

Kad su Srbi, njihova prava i položaj na Kosovo u pitanju Gogić kaže da su oni “ni nebu ni na zemlji”.

“Kao što se ne może reći da se položaj Srba na Kosovu nije popravio nakon 2008. godine, tako se ne może reći ni da je taj položaj idealan. Prištinske institucije nisu pokazale dovoljno ni kapaciteta ni volje da u potpunosti poštuju prava i garancije koje su date Srbima. S druge strane, ni predstavnici Srba u institucijama nisu do kraja iskoristili mogućnosti koje su im date”, smatra Gogić.

Gogić dodaje da je za Srbe i Albance na Kosovo posle 14 godina od proglašenja nezavisnosti zajedničko to što njihovi predstavnici u institucijama svoj položaj koriste više za lične interese, nego za unapređenje položaja svojih zajednica.

“Uprkos tome što se grade već više od 20 godina, te institucije danas nemaju dovoljno izgrađene kapaciteta da štite prava pripadnika albanske zajednice, a kamoli Srba”, rekao je Gogić.

S druge strane analitičar iz Prištine Fadilj Ljepaja kaže da je Kosovo danas „normalnije, mirnije, funkcionalnije i ekonomski nezavisnije nego pre 14 godina“.

“Posleratna atmosfera i permanentno vanredno stanje, unutrašnje tenzije, spoljni pritisak sa severa nisu više karakteristike ovog društva. Kad kažem sa severa, mislim na državu Srbiju i njeno direktno institucionalno uplitanje na Kosovu sa ciljem da se održi stanje krize i nefunkcionalnosti kosovskih institucija uopšte”, navodi Ljpaja.

Ljepaja smatra da je Kosovo poslednjih godina napredovalo i u ekonomskom smislu.

“Ekonomski, Kosovo više nije toliko zavisno koliko je bilo odmah posle rata. Sadašnja vlada, za razliku od prošlih je vlada sa identitetom i nije pod potpunim uticajem spoljašnjih interesa, država i interesnih grupa već uspeva da artikuliše interese Kosova i da artikuliše jasnu evropsku politiku, uključujući i jasniju viziju odnosa sa susedima u region”.

Kosovo prema rečima Ljepaje “sa Srbijom ne prihvata više da razgovara o Kosovu već samo o dobrim odnosima dva suseda i zajedničkom putu ka EU”.

“Kosovo je 14 godina od proglašenja nezavisnosti država koja je puno funksionalnija, uklučujući tu i svoju vojsku, koja je, iako neformalno onda sigurno funkcionalni deo NATO-a, te polako postaje realna snaga, shodno potrebama Kosova i njenih saveznika”.

Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine, a do sada ga je prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Kosova priznalo 117. država.

Izvor :
Medija centar Čaglavica