FHPK: Istrage se i dalje otvaraju na dan hapšenja osumnjičenih

Tokom 2021. godine kosovsko specijalno tužilaštvo nastavilo je praksu otvaranja istraga protiv određenih osumnjičenih na dan hapšenja. Ovu praksu treba izbegavati, ili svesti na najmanji mogući nivo – ocenjuje Fond za humanitarno pravo Kosovo u svom biltenu za jul-decembar 2021. godine. 

„Pre lišenja slobode osumnjičenog, mora se prikupiti dovoljno dokaza na kojima se zasniva sumnja. Vreme provedeno u pritvoru tokom istrage ili pre podizanja optužnice treba da bude što kraće“ – navode iz FHP Kosovo. 

U svom biltenu predstavili su opšte podatke o sudskim postupcima za ratne zločine na Kosovu za pomenuti vremenski period, a koje ovaj fond prati. 

„U periodu jul-decembar 2021. godine, u predmetima ratnih zločina na Kosovu, održano je ukupno 16 sudskih ročišta i saslušano je 14 svedoka. Trenutno je pred sudovima na Kosovu u toku osam sudska postupka za ratne zločina gde je optuženo pet (5) osoba – tri (3) Srbina i dva (2) Albanca“ – navodi se. 

U istom periodu dve osobe su uhapšene kao osumnjičene za ratne zločine na Kosovu, protiv kojih je postupak još uvek u istražnom postupku.

Izrečene su dve prvostepene presude i dve drugostepene, a u ova četiri slučaja četiri je optuženika srpske nacionalnosti i jedan albanske. 

Iz FHP-a Kosovo podsećaju i da je usvojen zakon o suđenju u odsustvu. 

Prvobitno, u julu 2019, stupio je na snagu zakon br. 06/L-091 koji je omogućio lokalnom pravosuđu da sudi u odsustvu osobama optuženim za ratne zločine na Kosovu, koje su nedostupne organima gonjenja. Pošto je ovaj zakon imao nedostataka i bio je nesprovodiv u praksi, krajem juna 2021. donet je novi zakon o suđenje u odsustvu br. 08/L-002, koji je eliminisao prepreke iz starog zakona – podsećaju. 

Međutim, do kraja decembra 2021. godine nije pokrenut nijedan sudski postupak u odsustvu.

IZ FHP-a posebno ističu da ni u drugoj polovini 2021. godine u Osnovnom sudu u Mitrovici u predmetima Tužilac protiv Zorana Vukotića (I, II, III) i u predmetu Tužilac protiv Sulejmana Selimija nije održano nijedno ročište. 

„Ovo je u suprotnosti sa principima pravičnog suđenja u razumnom roku“ – navode. 

Izvor :
Fonda za humanitarno pravo