FHP o presudi Duška Arsića: Nisu pruženi direktni dokazi koji povezuju optuženog i ono što mu se stavlja na teret; Ta praksa se treba prekinuti

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP) reagovao je saopštenjem nakon današnje presude Osnovnog suda u Prištini Dušku Arsiću, koji je osuđen na 13 godina zatvora, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

FHP navodi da je “prema sudu, optuženi Duško Arsić, zajedno s drugim pripadnicima srpskih snaga, u periodu od januara do juna 1999. godine, učestvovao je u proterivanju, pljački, paljenju imovine, zlostavljanju i ubistvima albanskih civila u opštini Priština, posebno se fokusirajući na zlostavljanje Artana Krasnićija”.

Dodaju da je “tokom glavnog preptresa, Artan Krasnići kao oštećeni i drugi svedoci predloženi od strane tužilaštva svedočili su uglavnom o događaju od 20. aprila 1999. godine, koji se odigrao u selu Butovac  u opštini Priština. Prema rečima oštećenog Artana Krasnićija, optuženi Duško Arsić je učestvovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju tog dana. U tim trenucima, neko od pripadnika grupe srpskih snaga, od kojih je i optuženi bio deo, pucali su iz vatrenog oružja u pravcu Brahima Šalje, koji se nalazio desetinama metara udaljen od oštećenog i koji je bio ranjen, da bi kasnije bio pronađen mrtav”.

Uprkos tome iz FHP-a dodaju da je sud  ipak optuženog Duška Arsića proglasio krivim i za učešće u proterivanju, pljački, paljenju imovine, zlostavljanju civila i ubistvima drugih civila, pozivajući se na zločine koje su sprovele srpske snage u regionu Prištine u periodu od januara do juna 1999. godine, a za koje, kako tvrde,  nisu pruženi direktni dokazi koji se mogu povezati s individualnom odgovornošću optuženog.

“U izricanju presude, konkretni inkriminirajući postupci optuženog pomenuti su samo u vezi sa fizičkim i psihičkim zlostavljanjem oštećenog Artana Krasnićija. Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da se uspostavlja praksa u presudama za ratne zločine  u kojoj se ne specificiraju konkretne radnje optuženih, već se one generalizuju kao radnje grupe, stvarajući ubeđenje da jedan član grupe biva osuđen za inkriminišuće postupke drugih osoba”, navodi se u saoštenju Fonda za humanitarno pravo Kosova.

Smatraju i da bi “ova praksa trebalo da bude prekinuta”.

“Ssvaka inkriminišuća radnja optuženih trebalo bi da bude obrazložena, sa izricanjem kazne za svaku od njih pojedinačno, nakon čega bi se izrekla ujedinjena kazna”, te dodaju da bi na taj način  javnost imala mnogo jasniju predstavu o tome za koje zločine je optuženi osuđen.

Izvor :
Medija centar Čaglavica