„Elektrosever“ ne podleže RKE za tarife električne energije

Kompanija za snabdevanje električnom energijom “Elektrosever” odrediće cenu tarifa za struju za stanovnike severa Kosova računajući od 1. januara. Vladi Kosova nije poznato da „Elektrosever“ ne podleže Uredu regulatora u pogledu tarifa za naplatu električne energije, piše Koha.

Srpska kompanija će odrediti sopstvene tarife za struju za stanovnike opština sa srpskom većinom na severu, za svoje potrošače koje je od januara krenula da snabdeva strujom, tačnije od momenta kada je dobila licencu.

Zbog tehničkih problema sa brojilima, naplata električne energije još nije obavljena a predstavnici “Elektrosevera” su na sastanku koji je održan pre nedelju dana, kako prenosi Koha ditore, sa predstavnicima opštine Severna Mitrovica pomenuli i paušalni obračun kao opciju.

Iz kabineta kosovskog premijera kažu da su saglasni sa bilo kojim oblikom naplate struje, koji je pod regulativom kancelarije za energetiku, ali da nisu upoznati da „Elektrosever” ima autonomiju da utvrđuje tarife nezavisno od regulatorne kancelarije.

„Vlada podržava svaki način obračuna, koja je u skladu sa pravilima regulatornog tela za energetiku i obezbeđivanjem uslova za snabdevanje električnom energijom. Dakle, ukoliko je naplata u skladu sa ovim pravilima, to će utvrditi Kancelarija regulatora“, rečeno je u odgovoru iz Vlade za Kohu.

RKE je takođe je potvrdila da „Elektrosever“ može da odredi cenu tarifa električne energije za stanovnike koje snabdeva, bez dozvole Regulatora, na osnovu Briselskog energetskog sporazuma.

„U licenci koju je RKE izdala za `Elektrosever` ne postoji obaveza pružanja usluga u okviru Univerzalnog servisa, tako da `Elektrosever` nema zakonsku obavezu da se podvrgne regulisanju tarifa od strane RKE“.

SHARE.

Izvor :
Koha