Drugi krug izbora za gradonačelnike 14. novembra

Centralna izborna komisija obaveštava sve građane koji su se registrovali kao birači van Kosova za prvi krug, da je počeo period za glasanje putem pošte za drugi krug izbora i završiće se 12. Novembra.

Drugi krug izbora održava se u opštinama: Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša i Klokot.

Glasački listić za gradonačelnika i detaljne informacije možete pronaći na ovom linku: https://www.kqz-ks.org/Sr/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/

Na glasačkom listiću su dva kandidata. Vi treba da glasate samo za jednog kandidata.

Kako poslati pošiljku sa glasačkim listićem na adresu CIK-a?

Ubacite popunjen glasački listić u neoznačenu kovertu i zatvorite je.

Kovertu sa glasačkim listićem i jednu kopiju važećeg dokumenta za identifikaciju, ubacite u drugu kovertu na kojoj treba napisati adresu:

Centralna izborna komisija

Glasanje putem pošte

Pošta br. 6, Poštanska kutija 351

10 000 Priština, Kosovo

Ova koverta se može zajedno sa drugim kovertama užih članova porodice ubaciti u zajedničku poštansku kovertu, prema gore navedenim uputstvima. 

Glasački listići za glasanje putem pošte trebaju stići u CIK do 12. Novembra 2021.

Izvor :
CIK