Debata – Saradnja sa zajednicama

UČesnici:

Hašim Tači – Premijer Kosova

Nenad Rašić – Ministar za rad i socijalno staranje

Izvor :
Medija centar Čaglavica