Debata – „Restauracija kuće Džafera Deve – Pranje istorije ili realna potreba?“

Panel učesnici debate:

Nexhmedin Spahiu – Profesor političkih nauka

Miloš Damjanović – Istoričar iz Severne Mitrovice

Caleb Waugh – Šef odseka za praktične politike u NVO „Aktiv“ u Severnoj Mitrovici.

Izvor :
Medija centar Čaglavica