Debat – Riregjistrimi i automjeteve – çështje teknike apo statusi