Debat – Pozita dhe problemet e personave me aftësi të kufizuara në territorin e komunës së