Danas zaseda Skupština Kosova

Skupština Kosova nastavlja danas plenarnu sednicu nedovršenim tačkama sa prethodnih sednica.

Jedna od predviđenih tema je i povećanje cena struje.

Dnevnim redom predviđeno je i nekoliko nacrta zakona: o Državnom arhivu, Kosovskoj agenciju za akreditaciju, finansiranju političkih subjekata, o lokalnoj samoupravi, o akcizama na duvanske proizvode, o deklaraciji o poreklu i kontroli imovine i poklona, o poljoprivrednom zemljištu, o hemikalijama, o hrani, o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti nezavisnih agencija, za mentalno zdravlje, imenovanje predsednika i članova Komisije za reviziju JP KOSTT, predlozi RG Srpske liste za smenu člana u skupštinskom odboru.

Poslanici bi trebalo danas da raspravljaju i o dijalogu Kosova i Srbije.

Na dnevnom redu je i prvo razmatranje Nacrta građanskog zakonika, prvo razmatranje Nacrta zakona o Vladi, formiranje Ad-hoc komisije za izbor jednog kandidata člana Borda Radio-televizije Kosova, iz reda ostalih nevećinskih zajednica i prvo razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama službenih praznika na  Kosovu.

Poslednja tačka je izglasavanje Nacrta rezolucije iz skupštinske rasprave o rodnoj ravnopravnosti žena u kosovskom društvu.