Danas zaseda Skupština Kosova

Skupština Kosova danas će nastaviti plenarnu sednicu. Na dnevnom redu je prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-121 o Državnom birou za verifikaciju i konfiskaciju neopravdane imovine.

Takođe, Skupština Kosova danas će održati novu plenarnu sednicu.

Na dnevnom redu je nekoliko tačaka, uključujući razmatranje Nacrta zakona o socijalnom osiguranju između Kosova i Albanije, carinski objekti sa Albanijom, razmatranje Nacrta zakona o Vladi, formiranje Ad-hoc komisije za izbor člana Borda RTK-a iz redova drugih nevećinskih zajednica.

Izvor :
RTK2