Danas zaseda predsedništvo Skupštine Kosova

Danas se od 11:00 održava sednica Predsedništva Skupštine Kosova. 

Dnevni red:

I. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva Skupštine,

II. Nedovršena tačka sa vanredne sednice, održane 24. i 26
  januar 2022:

1. Izglasavanje Nacrta Rezolucije iz skupštinske rasprave o povećanju cene električne energije.

III. Nedovršena tačka sa vanredne sednice, održane 9.2.2022.

1. Izglasavanje Nacrta rezolucije sa skupštinske rasprave o Odluci RUE, za povećanje cene električne energije.

IV. Pripreme za narednu plenarnu sednicu:

1. Izjave van dnevnog reda,
2. Poslanička pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-106 o potvrđivanju Sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima između Vlade Republike Kosovo i Vlade Republike Severne Makedonije,
Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-118 o ratifikaciji Sporazuma o statusu snaga između Republike Kosovo i Države Kuvajt,
Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-119 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji,
7. Prvo razmatranje Nacrta pravilnika Skupštine Republike Kosovo,
8. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-005 o porezu na dodatu vrednost,
9. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-113 o vojnoj policiji u Kosovskim bezbednosnim snagama,
10. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-111 o Državnoj arhivi,
11. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-110 o Kosovskoj agenciji za akreditaciju,
12. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-122 o izmenama i dopunama Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-058 i Zakon br. 04 / L-122 kao i Zakon br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03 / L-256,
13. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-114 o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova,
14. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-103 o sistemu upravljanja učinkom opština i šemi grantova na osnovu učinka,
15. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-104 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-040 o lokalnoj samoupravi,
16. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-115 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-021 o akcizi na duvanske proizvode,
17. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-074 o turizmu,
18. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-075 o trgovačkim markama,
19. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-076 o zaštiti poslovne tajne,
20. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-108 o proglašavanju porekla i kontrole imovine i poklona,
21. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-121 o Državnom birou za verifikaciju i konfiskaciju neopravdane imovine,
22. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-112 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-026 o poljoprivrednom zemljištu,
23. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-116 o izmenama i dopunama Zakona br. 04 / L-197 o hemikalijama,
24. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-120 o hrani,
25. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-063 o izmenama i dopunama zakona u vezi sa racionalizacijom i uspostavljanjem linija odgovornosti nezavisnih agencija,
26. Razmatranje izveštaja sa preporukama za nadzor nad sprovođenjem Zakona br. 05 / L-025 for
Mentalno zdravlje,
27. Imenovanje predsednika i članova Komisije za reviziju JP KOSTT.

Izvor :
RTK2