Danas stupa na snagu jedan od sporazuma između Kosova i Albanije

Albanija i Kosovo od danas imaju na snazi sporazum o socijalnom osiguranju koji je, prema rečima zvaničnika Astrida Hadoa, zagarantovan posle pregovora koji su počeli 2020. godine.

Prema njegovim rečima, ovaj sporazum „služiće sadašnjim i budućim generacijama u obe zemlje“.

Pregovori Albanije i Kosova, kako kaže direktor Hado, uspešno su prošli sve neophodne procese.

„Zavod za socijalno osiguranje ostaje posvećen unapređenju ovih sporazuma koji garantuju jednak tretman za građane i obezbeđuju priznavanje godina rada“, naglašava Hado.

Veoma važan sporazum obezbeđuje jednak tretman svih zaposlenih, zaposlenih i samozaposlenih, uz priznavanje staža osiguranja i uzajamnih doprinosa na Kosovu iu Albaniji.

Administrativni sporazum u oblasti socijalnog osiguranja pregovarali su Albanija i Kosovo nakon ratifikacije u obe skupštine.

Treća runda razgovora o izradi sporazuma i tehničkim elementima implementacije održana je 23. i 24. maja 2022. godine.

Izvor :
RTV KIM, RTK