Bivši predsednik opštine Klokot oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja

Saša Mirković, bivši predsednik opštine Klokot, zajedno sa Zećirom Seljimijem, Nebahate Pirom i Strahinjom Stevićem, odlukom Vrhovnog suda Kosova, oslobođeni su optužbi za zloupotrebu službenog položaja.

Oni su optuženi da su zloupotrebom položaja oštetili opštinski budžet u iznosu od 29.330 evra.

Mirković je, u svojstvu predsednika opštine Klokot, optužen za zloupotrebu položaja, jer je znao da inventar namenjen opštinskom objektu nije stigao u objekat opštine, te je nezakonito formirao opštinsku komisiju za prijem tog inventara.

Bivši predsednik je optužen da je okupio članove komisije i primorao ih da sastave zapisnik o tome da li je inventar stigao u opštinu.

Optužnica koju je tada objavio Kallxo ukazuje na to da su Seljimi, Pira i Stević sastavili ovaj izveštaj, iako su znali da nije stigao.

Ipak, 6. marta ove godine, četvorica optuženih su oslobođeni ove optužbe, pošto isti po oceni Vrhovnog suda ovim nezakonitim radnjama nisu zanemarili javni interes, zarad svojih ličnih interesa.

„Naprotiv, sačinili su zapisnik koji se nije poklapao sa realnošću, vodeći računa o interesu javnosti ove nove opštine, tako da dodeljena sredstva nisu vraćena u budžet Kosova“, navodi se u presudi Vrhovnog suda.

U ovoj presudi je navedeno da je Vrhovni sud, nakon razmatranja tvrdnji u zahtevima optuženih, ocenio da se u predmetnom slučaju osnovano tvrdi da je povređen krivični zakon na štetu osuđenih.

Sud je u odluci naveo da iz sprovedenih dokaza proizilazi da je opština Klokot 2010. godine dobila grant od Evropske unije za izgradnju objekta ove nove opštine.

Nakon toga, prema presudi, kroz tenderski postupak, tender je dobila hrvatska kompanija koja je sa donatorom potpisala ugovor, a rok za izgradnju objekta bio je do 12. jula 2012. godine.

Ministarstvo za lokalnu samoupravu je potom, u cilju završetka objekta, dodelilo sredstva za inventarisanje, u iznosu od 30.000 evra, opštini Klokot.

„Po dobijanju ovih sredstava, Opština je raspisala tender za inventarisanje objekta koji je bio u izgradnji, dok je na tenderu pobedila kompanija M., vlasnika E.A., potpisali su ugovor i definisali obaveze i rokove ispunjenja ugovora“, navodi se u presudi.

U presudi se pokazuje da je između Evropske unije i graditelja, hrvatske kompanije, pokrenut pravni spor i da su radovi ostali nedovršeni, pa se radilo samo o gruboj gradnji.

Vrhovni sud u daljem obrazloženju navodi da je zapisnik sačinila opština o prijemu inventara, iako se tako nešto nije desilo, jer je bio kraj budžetske godine i sredstva su se morala iskoristiti prema njihovoj nameni.

U slučaju da se ove radnje ne preduzmu, po oceni Vrhovnog suda, izdvojena sredstva bi bila vraćena u budžet Kosova, pa je okrivljeni S.M., kao predsednik opštine, okupio nadležnu komisiju i sačinili su zapisnik.

Izvor :
Kossev