11 opština korisnice opštinskog granta učinka u iznosu od 8,3 miliona evra

Ministarstvo administracije lokalne samouprave potpisalo je danas u Prištini ugovore sa 11 opština za opštinski grant učinka u iznosu od 8,3 miliona evra. Među potpisnicama su dve opštine sa većinski srpskim stanovništvom – Parteš i Ranilug.

„Kada govorimo o grantu za učinak, moram da vas podsetim da smo 2021. našli ovaj grant odložen i ovu šemu zatvorenu od prethodne vlada koje su ovaj grant procenjivale na 4 miliona evra. Od 2021. do 2023. godine finansirana su preko 143 projekta uz podršku od 20 miliona evra. U 2024. godini izdvojeno je dodatnih 8,3 miliona evra za druge projekte. Ovaj grant se bazira na zakonu koji je usvojen od strane Skupštine Kosova“, rekao je ministar administracije lokalne samouprave Eljbert Krasnići.

Zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi rekao je da je reforma javne uprave ključni korak za integraciju u Evropsku uniju.

„Sve zavisi od kvaliteta javne uprave. Zato polazna tačka za svaki uspeh na putu ka Evropskoj uniji bila je i ostaće moderna, efikasna, odgovorna i transparentna javna uprava. Veoma važno je da je javna uprava depolitizovana. Ako želimo da idemo napred prema Evropskoj uniji biće vrlo važno da budemo uspešni i odlučni u reformisanju javne uprave“, rekao je Bisljimi. 0

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao je šef Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog.

„Poboljšanje efikasnosti kosovskih opština je ključni aspekt dobrog upravljanja. Takođe jedna transparentna javna uprava koja dobro funkcioniše poboljšava živote građana i doprinosi njihovom blagostanju“, rekao je Sunjog.

Opštinski “grant učinka” iznosi 8,3 malina evra, a opštine koje će dobiti sredstva su: Orahovac, Obilić, Srbica, Suva Reka, Kačanik, Štimlje, Mališevo, Dragaš, Ranilug, Parteš i Peć.

Izvor :
Medija centar Čaglavica