Zgrada Privredne komore u K.Mitrovici na licitaciji zbog neisplaćenih zarada zaposlenima

Porodična stambena kuća sa pripadajućim zemljištem u severnom delu Kosovske Mitrovice, u vlasništvu Privredne komore KiM – predmet je nadmetanja koje 9. marta organizuju radnici ove institucije i javni izvršitelj. Na ovaj korak su se, kažu radnici, odlučili jer već više od pet godina, nisu primili platu, uprkos tome što su se više puta otvorenim pismom obraćali predsedniku Srbije, direktoru Kancelarije za KiM, ali i premijerki.

Poslednje pismo uputili su mu u novembru prošle godine, kada je deo ovih radnika podneo tužbe. Primorani su, poručuju, da naplatu potraživanja sada ostvare u postupku izvršenja – odnosno popisom i prodajom imovine u vlasništvu Privredne komore KiM

O problemu 20 radnika Privredne komore KiM KoSSev je pisao u više navrata.

Oni od decembra 2017. godine nisu primili plate, kako sada preciziraju, iz dva razloga.

Prvi je, kako navode, to što je Skupštini Privredne komore KiM četvorogodišnji mandat istekao u septembru 2017. godine, te se Skupština i Upravni odbor ovog tela od tada nisu sastajali.

Osnivač PK KiM je Skupština RS, ali po tumačenju Zakona o privrednim komorama oblik organizovanja i funkcionisanja PK KiM je određen tako da je preuzimanje odgovornosti za nastale obaveze prema zaposlenima, od strane RS ili Privredne komore RS, određeno kao voljna mogućnost, ali ne i kao obaveza“, kažu i dodaju da se ovakvo tumačenje primenjuje sada kada radnici treba da budu isplaćeni.

Drugi razlog je, tvrde, Zakon o privrednim komorama iz januara 2017. na osnovu kog je smanjen broj članova svim komorama, a samim tim i uplata.

„Druge komore su tada pridružene Privrednoj komori Srbije, ali se to sa PK KiM nije desilo, s obzirom na to da ona predstavlja pokrajinsku privrednu komoru“, navode radnici PKKiM u saopštenju.

Iz Privredne komore Srbije 2019. godine su objasnili da je PK KiM samostalan pravni subjekt, te da PKS nema ingerencije da na bilo koji način odlučuje o organizaciji, broju zaposlenih i njihovim zaradama, načinu rada i poslovanja ove asocijacije.

Osim što nemaju plate, njima ne ide ni radni staž – a zvanično su „na papiru“ zaposleni. Problemi se tako vuku, pa su imali tegobe i kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, uzimanje lekova na recept i ostalo.

Podsećaju i da je devet radnika podnelo tužbe, a tvrde i da su dobili presude – PK KiM je obavezana da isplati zaposlenima i tužiocima zaostale zarade i doprinose.

Ujedno podsećaju da su u više navrata pisali otvorena pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali i premijerki Ani Brnabić i direktoru Kancelarije za KiM Petru Petkoviću, a kako bi im ukazali na probleme sa kojima se suočavaju.

Poslednji takav korak preduzeli su u novembru, a izazvao ga je finansijsko zbrinjavanje Srba, od strane Republike Srbije, koji su tog meseca napustili kosovske institucije.

„Prošlo je više od mesec dana, ali još uvek nikakve povratne informacije nismo dobili od gore pomenutih“.

S tim u vezi, zaposleni su sada, kažu, prinuđeni da naplatu svojih potraživanja ostvaruju u postupku izvršenja, odnosno prinudnom naplatom i to popisom i prodajom objekta koji je u svojini PK KiM.

U pitanju je porodična stambena kuća, a procenjena vrednost uz zemljište iznosi 16.071.925 dinara. Početna cena nadmetanja je 11.250.374,50 dinara i kupuje se u viđenom stanju.

Nadmetanje će trajati od 9 do 15 časova, a ponude se mogu davati do 13 časova.

Kao ponudioci mogu učestvovati samo registrovani korisnici na portalu www.eaukcija.gov.rs, na kom će nadmetanje i biti održano.

Jamstvo za učešće u nadmetanju iznosi 15% od procenjene vrednosti kuće i ponudioci ga moraju položiti najkasnije dva dana pred početak samog nadmetanja, odnosno do 7. marta 2023. godine, uplatom na račun Ministarstva Pravde Republike Srbije.

Nakon polaganja jemstva, zainteresovani elektronskim putem treba da podnesu prijavu za učešće i prilože dokaz o uplati jemstva, kako bi dobili jedinstveni indentifikacioni broj za učešće.

„Na nadmetanju ne mogu učestvovati izvršni dužnik, javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice zaposleno kod javnog izvršitelja, svako drugo lice koje službeno u postupku, kao ni lica koja su njihovi srodnici u pravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, njihovi supružnici, vanbračni partneri ili tazbinski srodnici do drugog stepenika, kao ni staratelj, usvojitelj, usvojenik ili hranitelj“, navodi se u zaključku javnog izvršitelja o postupku javnog nadmetanja.

Zainteresovani kuću mogu pogledati svakog dana u periodu od 10 do 15 časova, uz prethodnu najavu na broj telefona: 016/212-900.

Izvor :
Kossev