Završna konferencija „Nedelja žena“

Drugi i završni dan desete po redu Nedelje žena u organizaniji Nacionalnog demokratskog instituta počeo je panelom „Integrisanje pristupa 50/50 u stranačkim strukturama“ na kojem je govorio predsednik Demokratske stranke Kosova Memlji Krasnići. On je govorio o rodnoj ravnopravnosti u stranci koju vodi. Krasnići je rekao da se lično zalaže za pristup PDK 50/50 i dodao da i druge političke partije treba da usvoje sličnu platformu. 

„Svaka politička partija treba da prilagodi platformu sličnu ovoj koju ima PDK za rodnu ravnopravnost na svakom nivou odlučivanja. To bi mogao biti dobar model i ne bi bio kraj sveta, niti bi to bilo sramota da druge stranke uzmu ovaj model i prilagode sebi. Ne bi bilo ničeg lošeg, naprotiv, mogu ga unaprediti, da to učine boljim ako je moguće“, rekao je Krasnići.

Na temu „Lokalna samouprava: put ka omogućavanju inkluzivnog okruženja za napredak žena“ govorile su predsedavajuća foruma žena iz Demokratskog saveta Kosova Jehona Ljuštaku i predsedavajuća foruma žena iz Alijanse za budućnost Kosova Dielza Kukaj, kao i predsedavajuća seoskog saveta Rogova Filoreta Hoti. 

„Mi smo u partiji usvojili jednu klauzulu ekonomskog osnaživanja žena jer smatramo da svi problemi, pa i njihova prava i njihovo nesprovođenje i podela rada u porodici počinje ekonomskom nemogućnošću. Šta mogu opštine uraditi? Mogu mnogo toga kako bi se indirektno uticalo na samostalnost žene i njihovom ekonomskom osnaživanju. Počeću sa merama koje bi mogla da preduzme opština, a to je mogućnost povećanja procenta subvencionisanja. Mnogo žena ima brilijantnih ideja da pokrenu svoj biznis. Mogu imati prednost pri apliciranju i u tom smislu smo od svih opština u kojima upravlja LDK tražili da se povećaju kvote za subvencije za žene, tražili smo i subvencionisanje preduzeća u kojima je zaposlen veći procenat žena“, rekla je Jehona Ljuštaku predsedavajuća foruma žena iz Demokratskog saveta Kosova.

„Moja putanja žene u politici je vrlo teška. To je nepoznat teren i znam da svaka od vas koja je bila ili je sada u politici zna da je to teren koji se ne može detaljno pretpostaviti. Na to je uticao taj patrijahalni momenat u društvu. Nije da nema napretka, međutim implikacija medija, predrasude žena, uvrede, poniženja i dalje čine težim i otežavaju kao i u prošlosti uključivanje žena i zastupljanje u politiku“, rekla je Dielza Kukaj predsedavajuća foruma žena iz Alijanske za budućnost Kosova.

O preprekama sa kojima se suočavala u svojoj političkoj karijeri govorila je predsedavajuća seoskog saveta Rogova Filoreta Hoti. 

„Svaki moj uspeh je bio praćen predrasudama poput, koliko je dostojanstvena i dosledna na tim pozicijama, kako može upravljati tim telom jedna žena. Bilo je i težiš reči, ako želite samo radi reda da birate jednu predstavnicu onda je glasajte. Mali je bio broj muškarca koji su me podržavali tokom ovog mog puta. Naravno da su takve reči postepeno uticale na smanjenje mog motiva. Postala sam čvršća i intelektualnija i to je uticalo na to da svi koji su sumnjali u mene promene stav. Bila sam svesna da donosim promenu u mom selu“, rekla je Hoti.

Tema ovogodišnje Nedelje žena koju je organizovao Nacionalni demokratski institut, uz podršku misije USAID-a na Kosovu i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju bila je “Ravnopravnost: Preduslov za demokratsku obuku“. 

Izvor :
Medija centar Čaglavica