Vreme je za nove konstruktivne glasove

Nakon sastanka u Gračanici, grupa organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije usvojila je sledeću zajedničku izjavu pozivajući na nove konstruktivne glasove – glasove koji gledaju u budućnost, istovremeno prepoznajući prošlost; glasove koji odlučno tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu; glasove koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele. 

Stalni ciklus eskalacije i deeskalacije u odnosima između Kosova i Srbije odraz je neuspeha političke mašte.

Kako je saopšteno, energija uložena u suočavanje sa najnovijom krizom odvlači pažnju od hrpe gorućih pitanja koja neposredno utiču na svakodnevni život građana kako u Srbiji, tako i na Kosovu.

„Već postoji trend da ljudi napuštaju Srbiju i Kosovo, posebno mladi. Kako se podižu nove barikade, tako se pakuju nove torbe. Vrlo malo njih će se verovatno vratiti. Budućnost naših zemalja će se živeti negde drugde“.

Dodaju da mnoge grupe koje se smatraju izvan spektra dijaloga Beograda i Prištine su fundamentalno ignorisane.

„Romska zajednica, na primer, je marginalizovana i u Srbiji i na Kosovu“, stoji u saopštenju.

Sa izgledima da će nasilje biti izraženije nego što je to bio slučaj u celoj deceniji, ističu da je vreme da se čuju novi glasovi.

„Glasovi koji gledaju u budućnost, istovremeno prepoznajući prošlost; glasovi koji odlučno tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da nas definišu; glasovi koji javno ustaju protiv ponižavajuće retorike i retorike koja izaziva podele“.

Potpisnisi saopštenja napminju da nastoje da održe kanale komunikacije koji smanjuju mogućnost nesporazuma i dezinformacija.

„Prečesto smo razgovarali a da nismo razumevali jedni druge, insistirajući na važnosti jednog mišljenja, istovremeno potcenjujući ili potpuno ignorišući postojanje drugog. Mislimo da razumemo detalje problema, ali ne uspevamo da razmotrimo kako ga razumeju ili vide druge zajednice. Svi treba da budemo posvećeni tome da slušamo otvorenih ušiju i otvorenog uma. Samo kada počnemo da delimo perspektive i percepcije naših zajednica možemo zakoračati ka zajedničkom putu ka budućnosti. Mnogi problemi sa kojima se suočavaju naše zajednice
su skoro identični, ali mi retko prepoznajemo ovu činjenicu“, napominje se u saopštenju.

Ističu da ako je ikada bilo vreme za solidarnost u poslednjoj deceniji, onda je to upravo sada.

„Rat u Ukrajini je bolan podsetnik na mračnu realnost rata, iako nasleđe našeg ostaje i dalje nadohvat ruke. Mir ne iziskuje samo reči, već slike i odnose koji otelotvoruju zajedništvo. Protivimo se svim neopravdanim projekcijama sile i svim narativima mržnje i podele. Budućnost Kosova i Srbije neizbežno su isprepletane, a sporazum o normalizaciji odnosa predstavlja presudan prvi korak u izgradnji boljeg sutra. Međutim, on je samo prvi korak“, zaključuje se u saopštenju.

Potpisnici saopštenja su: Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Balkanski forum, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Izgradnja zajednica Mitrovica (CBM), Centar za mir i toleranciju (CPT), Građanske inicijative iz Srbije, Centar za interdisciplinarne studije Balkana u Beogradu, Evropski fond za Balkan, Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), Fondacija za odgovorno društvo (BFPE), Radio Goraždevac, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), Jelena Lončar – akademik sa Univerziteta u Beogradu, Televizija Mir iz Leposavića, Komitet pravnika za ljudska prava (IUCOM), Milan Antonijević – advokat, Nova perspektiva, Nova društvena inicijativa (NSI), NVO Intera, NVO Budite aktivni 16 iz Preševa, NVO Lavirint iz Preševa, Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), Rahim Salihi – aktivista civilnog društva iz Bujanovca, Radio Peć, Radio Astra iz Prizrena, Radio Kim, Prizren TV, Glas Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu, Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo, Inicijtiva mladih za ljudska prava – Srbija, Balon Arifi, aktivista civilnog društva iz Bujanovca, Vjolca Krasnići – akademik sa Univerziteta u Prištini, Centar za demokratiju i obrazovanje, Kosovski centar za bezbednosne studije.

Izvor :
Radio KIM