Vlada Kosova donela odluku o novim eksproprijacijama u Leposaviću i Zubinom Potoku

Vlada Kosova donela je odluku o eksproprijaciji zemljišta na teritoriji opština Leposavić i Zubin Potok.

Kako je navedeno, vlada je rešenje kojim se ovlašćuje ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture da izvrši pripremne radove za utvrđivanje potencijalne podobnosti jedne ili više parcela nepokretnosti za realizaciju „Infrastrukturnih projekata od javnog interesa“, u katastarskim zonama Dren i Lešak.

Takodje je doneta odluka o daljem razmatranju zahteva za eksproprijaciju nepokretnosti od javnog interesa, koja je neophodna za realizaciju Infrastrukturnih projekata od javnog interesa u katastarskim zonama: Velji Breg, Šaljska Bistrica, Dren, Lešak i Košutovo, opština Leposavić i katastarskim zonama Brnjaku, Zubinom Potoku, Banju i Gornjem Jasenoviku.

Prethodno je vlada Kosova 16. januara donela odluku o eksproprijaciji zemljišta u Drenu i Lešku.

Samo petnaest dana nakon odluke, u selu Dren, juče su počeli radovi, gde je planirana izgradnja stanice pogranične policije.

Radnike koji su izvodili radove, obezbeđivala je kosovska policija, a po uočavanju teške mehanizacije i oklopnjaka na lokaciji su se potom u znak protesta okupili meštani i vlasnici parcela.

Iz Evropske unije je, povodom početka radova na toj lokaciji rečeno, „da ih brinu aktivnosti na toj lokaciji“.

„Važno je napomenuti da proces eksproprijacije, prema kosovskom zakonu, zahteva period za javne konsultacije i mogućnost za pogođene građane da osporavaju bilo koju odluku o eksproprijaciji na sudu pre nego što bilo koja odluka o eksproprijaciji postane konačna“, navedeno je u saopštenju Kancelarije EU.

EU je apelovala na kosovsku vladu da se ispoštuje „odgovarajući proces i da se prava vlasnika imovine u potpunosti poštuju“.

Izvor :
Beta