Više od 3.500 prijava za navodne zločine u Đakovici i Orahovcu

Udruženje „Đakovica 98-99“ podnelo je do sada više od 3.500 krivičnih prijava za zločine prema Albancima, a za koje tvrde da su ih počinili Srbi tokom sukoba na Кosovu.

Poslednjih 80 prijava, predstavnici tog udruženja podneli su juče policiji, odeljenju za istraživanje ratnih zločina u Đakovici, prenose mediji u Prištini.

Među 80 prijava, jedna se odnosi na seksualno nasilje, protiv trojice Srba.

Кrivične prijave su uglavnom za zločine počinjene u opštinama Đakovica i Orahovac.

Predsednica udruženja Škendije Hoda navela je da se u poslednjem paketu podnete prijave odnose na ubistva, mučenja i materijalnu štetu pričinjenu tokom rata.

Od 2018. godine do sada ovo udruženje je podnelo preko 3.500 krivičnih prijava za ratne zločine. Do sada su, kažu, pružili dovoljno dokaza policiji i istražiteljima ratnih zločinaca, uključujući njihove fotografije kako bi ih policija što lakše identifikovala.

„Od 2018. donosimo krivične prijave, tako da je to prešlo cifru od 3.500 slučajeva i prirodno je da za slučaj treba vremena, jer ako se identifikuje zločinac, pokušavamo da nađemo sliku da se on izjednači sa vremenom onda kako je bilo tada i kako bi sada trebalo da bude da se olakša rad i policiji“, rekao je Hoda.

Mediji u Prištini navode da je za preko 13.000 žrtava rata na Кosovu osuđeno samo oko 50 ljudi.

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo u Prištini, na suđenjima na Кosovu, u centralnoj Srbiji, u Haškom tribunalu i sada u Specijalnom sudu, optuženo je ukupno 213 osoba, ali je samo 71 osuđena, a 50 odsto osuđenih su Albanci.

Pored zastoja u suđenju za ratne zločine, 23 godine kasnije, na Кosovu su stagnirali u prikupljanju potrebnih dokaza i činjenica za dokumentovanje počinjenih zločina.

Tvrde da nedostaje i specijalizovana institucija, iako će, kako je najavljeno iz vlade, tokom 2022. godine biti izrađen nacrt zakona o Institutu za dokumentovanje zločina počinjenih tokom rata na Кosovu.

Izvor :
RTS, KIM