Većina građana Kosova ne planira da ode u EU ni nakon vizne liberalizacije

Više od polovine građana Kosova ne namerava da putuje u Evropsku uniju ni nakon liberalizacije viznog režima koja će stupiti na snagu početkom januara 2024. godine.

To je pokazalo istraživanje portala SchengenVisaInfo.com.

Prema rezultatima istraživanja, 62,3% ispitanika, uglavnom između 25 i 34 godine, rekli su da ne razmišljaju o odlasku u EU, dok 37,7% planira da jednog dana napusti Kosovo.

Nalazi istraživanja pokazali su i da je želja za odlazak u EU veoma jaka među onima koji ranije nisu posetili EU, dok su ispitanici koji su ranije boravili u EU, manje zainteresovani za odlazak sa Kosova.

Prema navodima studije, 50,9% ispitanika ranije je putovalo u EU, dok bi drugima to bio prvi put.

Među anketiranim građanima koji su potvrdili da bi otišli u EU, većina ima mesečna primanja između 500 i 1.000 dolara, a 15% svih ispitanika zaradi znatno više novca za mesec dana.

Procenat ispitanika koji planiraju da napuste Kosovo nakon vizne liberalizacije i koji zarađuju manje od 300 evra mesečno, kao i onih čija je zarada između 300 i 500 evra mesečno je 18,4%.

Samo 2,6% svih ispitanika planira da putuje u EU i zaradi oko 1.000 evra mesečno, što je više od prosečne plate na Kosovu.

Većina učesnika ankete bile su žene, 61,4%, od koji su 88,5% rekli da su zaposlene, a 59,6% ispitanika reklo je da ima višu ili visoku stručnu spremu.

Na pitanje o glavnim razlozima zbog kojih ne bi otišli sa Kosova, 57% je navelo porodicu, a slede prijatelji (27,2%), i patriotizam (17,5%).

Od onih koji planiraju da odu sa Kosova, glavni motivi su zaposlenje (74,5%) i turizam (53,2%). Za njih su najpoželjnije destinacije Nemačka, Švajcarska i Francuska.

Čak 76,6% onih koji nameravaju da se odsele u EU, reklo je da bi to učinilo u prvih godinu dana od vizne liberalizacije, 10,6% bi to učinilo u roku od pet godina, a 12,8% nije imalo odgovor na to pitanje.

Glavni razlozi za odlazak građana Kosova u EU su, prema njihovim rečima, bolji život (78,7%), veće plate (68,1%), veće mogućnosti za nalaženje posla (55,3%) i vladavina prava (51,1%).

Od ukupnog broja ispitanika, 46,5% su zaposleni u IT sektoru ili u komunikacijama, prenosi Dnevni evropski servis.

Dijalog.net