Uskoro odluka vlade o verifikaciji diploma iz Severne Mitrovice

Prema informacijama Ministartva obrazovanja Kosova do sada su verifikovane 1752 diplome sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici. Zamenik ministra obrazovanja Dukađin Pupovci je na konferenciji za novinare izjavio da je proces verifikacije okončan 31. decembra 2021. godine, te da očekuje da će Vlada Kosova uskoro doneti odluku o daljim koracima.Istovremeno, Pupovci je o nostrifikaciji diploma iz Srbije rekao da su institucije u fazi postizanja regionalnog dogovora kojim bi bio rešen problem priznavanja srpskih diploma.

Za verifikiciju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici od 12. maja 2016. do 31. decembra 2021. godine, Ministarstvu obrazovanja je predat 1821 zahtev.Od tog broja verifikovane su 1752 diplome, dok je 19 u procesu potvrđivanja.Takođe, na 40-tak prijava odgovoreno je negativno, a 10-tak nije imalo potpunu dokumentaciju.   

“Vlada je 2019. godine usvojila odluku po kojoj se mora menjati ta uredba na osnovu koje je proces organizovan i sada smo u fazi analize te odluke vlade. Znači, ili će biti doneta nova uredba ili će Vlada odlučiti da se ova aktuelna uredba nastavi. Trenutno smo u fazi razgovora i još uvek imamo diplome i aplikacije koje su podnete pre 31. decembra na kojima komisija radi i mislim da će odluka biti doneta vrlo skoro, ali to će biti odlika Vlade, a ne ministarstva”, rekao je zamenik ministra obrazovanja Dukađin Pupovci.

Pupovci je istakao da se proces nostrifikacije diploma Kosova i Srbije ne sprovodi, podsetivši da dogovor iz 2014. godine predviđa treću stranu kao posrednika u tom procesu.“Faktički, ta treća strana nije aktivna od 2016. godine, kada se Asocijacija Evropskih univerziteta povukla iz tog procesa, kaže Pupovci.

“Mi smo u fazi sklapanja jednog regionalnog dogovora koji bi trebalo da pomogne prevazilaženju ove situacije. Ali ti pregovori prošle godine na regionalnom nivou nisu išli onako kako smo predviđali , mi smo to i objavili. Delegacija Republike Srbije je insistirala u slučaju Kosova primene Briselski dogovori, a ukoliko se to primeni, onda je potrebna treća strana i to posle ne funkcioniše i nema nikakvog smisla. Nadam se da ćemo u okviru ovog regionalnog ARCCA postići uskoro taj dogovor i da ćemo moći da sprovedemo proces nostrifikacije diploma”, dodao je Pupovci.

Vlada Kosova je 2016. godine usvojila privremeni mehanizam verifikacije koji je omogućio diplomcima Univerziteta u Severnoj Mitrovici da se prijave za posao, profesionalne licence i stručne ispite u javnim institucijama Kosova.Tehničku podršku u ovom procesu pružila je nevladina organizacija Evropski centar za manjinska prava.

Izvor :
RTK2