USAID Kosovo objavio poziv za trening samo na albanskom i engleskom jeziku

Misija USAID-a na Kosovu objavila je na svojoj Fejsbuk stranici javni poziv za “Trening program za inženjere za solarne instalacije”, ali samo na albanskom i engleskom jeziku.

Na Fejsbuk stranici USAID Kosovo postavljene su dve brošure na kojima su na albanskom i engleskom jeziku ispisani detalji u vezi s tim javnim pozivom.

I pored toga što su na Kosovu  ravnopravni i službeni jezici albanski i srpski, pojedine kosovske institucije godinama svakodnevno na razne načine krše Zakon o upotrebi jezika.

Kad su u pitanju međunarodne institucije ili organizacije, njihove objave su uglavnom na engleskom jeziku. Međutim uglavnom je dosadašnja praksa bila da ako objave imaju i na lokalnim jezivima onda je to na oba službena jezika na Kosovu, odnosno albanskom i srpskom.

Izvor :
Medija centar Čaglavica