EU pomaže poboljšanju pravne sigurnosti na Kosovu; Krivična evidencija postaje predmet javnog uvida

Sudski savet Kosova, uz podršku Evropske unije na Kosovu, pokrenuo je prvi onlajn sistem nacionalne centralizovane krivične evidencije (NCKE) koji će omogućiti javnosti i institucijama da brzo, bez čekanja u redovima, dobiju pristup i preuzmu potvrde o krivičnoj evidenciji.

Potvrde o krivičnoj evidenciji pružaju važne informacije u mnogim procesima donošenja odluka i potrebne su za završetak mnogih administrativnih procedura, kao što su prijavljivanje za posao, podnošenje zahteva za vizu i tako dalje. Novi sistem će to učiniti mnogo lakšim, dodatno doprinoseći pravnoj sigurnosti i transparentnosti.

Podrška EU u vrednosti od 3,6 miliona evra za razvoj NCKE-a, koji radi u skladu sa zahtevima Evropskog informacionog sistema krivične evidencije (EISKE), uključivala je obezbeđivanje celokupnog potrebnog hardvera i razvoj softvera i pravnog i administrativnog okvira.

„Vladavina prava ostaje jedan od najvažnijih prioriteta na putu Kosova ka EU. Posedovanje sistema koji obezbeđuje potpunu pravnu transparentnost i pristup krivičnoj evidenciji znatno će olakšati donošenje odluka u različitim sferama života, uključujući domaće poslovanje i strane investicije, a samim tim će doprineti i ekonomskom razvoju“, rekao je šef odseka za saradnju EU na Kosovu Johanes Madsen.

U skladu sa zahtevima zaštite podataka, Tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Kazneno-popravna služba i Ministarstvo unutrašnjih poslova će koristiti NCKE za razmenu informacija i ažuriranje evidencije.

„Sistem NCKE-a označava važnu prekretnicu u nastojanjima da se poveća transparentnost i poboljša percepcija pravosuđa u javnosti, ali će takođe dovesti Kosovo korak bliže njegovom putu ka pridruživanju EU“, rekao je predsedavajući Sudskog saveta Kosova Aljbert Zogaj.

EU na Kosovu snažno podržava unapređenje vladavine prava i funkcionisanje kosovskog pravosudnog sistema projektima tehničke pomoći.

Izvor :
Medija centar Čaglavica