Tužilac traži dugotrajnu zatvorsku kaznu za Saljiha Mustafu

Specijalizovani tužilac Džek Smit zatražio je od suda da Saljiha Mustafu osudi na dugotrajnu zatvorsku kaznu. Prema njegovim rečima, mora se uzeti u obzir „realnost zločina i uticaj koji su oni imali na živote žrtava i njihovih porodica”.

Tokom završne reči tužilac Smti je rekao da je Saljih Mustafa imao dvojaku ulogu, kao komandant i neposredni autor u zlostavljanjima, za koja tužilaštvo tvrdi da su počinjena u pritvorskoj kući u selu Zlaš.

„Moja kancelarija je tražila da optuženom date dugotrajnu zatvorsku kaznu. Znate da to ne radimo olako, već tek nakon temeljnog razmatranja svih faktora koji će se uzeti u obzir pri odmeravanju pravedne kazne u ovako teškom slučaju. U ovom slučaju, dvojna uloga optuženog kao komandanta i učesnika predstavlja glavni otežavajući faktor za njegovu osudu. Kao direktni izvršilac, Saljih Mustafa se pobrinuo da se oni pod njegovom komandom ponašaju prema žrtvama sa posebnom brutalnošću i ozbiljnošću”, rekao je Smit.

Specijalizovani tužilac je rekao da se ovaj sudski postupak odnosi na žrtve i njihove porodice koje su celi život patile zbog Saljiha Mustafe.

„Ovaj slučaj je o žrtvama i njihovim porodicama, nevinim ljudima koji su ceo život oplakivali bol optuženih, ovaj slučaj je takođe o odgovornosti kroz afirmaciju vladavine prava za budućnost, budućnost podržanu u pravdi koju žrtve i njihovi porodice toliko dugo traže i svoju slobodu da žive kao ravnopravan član zajednice na Kosovu. Iz ovih razloga i samo na osnovu dokaza i zakona tražimo da optuženog proglasite krivim za krivična dela koja mu se stavljaju na teret i da mu date preporučenu kaznu jer je to pravi i odgovarajući način za teška krivična dela koja je počinio“, naveo je tužilac.

Tokom završne reči, Smit je rekao da se Saljih Mustafa nije trudio da izrazi kajanje za žrtve.

„Optuženi nikada nije pokušao da izrazi žaljenje ili saosećanje prema žrtvama svojih zločina za koje ste čuli da ovde svedoče tokom protekle godine. Iako je čuo kako su žrtvu ubistva tukli dok mu koža nije prekrila crne mrlje, kako je žrtva 1617 bila podvrgnuta strujnim udarima, kako su žrtve bile žigosane od svojih zajednica, on nikada nije izrazio žaljenje ili da prihvati štetu koju je prouzrokovao“, rekao je Smit.

Smit je rekao da dokazi dokazuju odgovornost Saljiha Mustafe, koji je po njemu imao komandnu ulogu u kompleksu Zlaš.

„Prvi put kada je svedok 1679 pretučen, to se dogodilo u prisustvu optuženog koji je započeo napad na ovu žrtvu, a zatim su u tome učestvovali podređeni optuženom kojima je on uputio da ga dokrajče“, rekao je Smit.

U ovom sudskom procesu saslušano je 13 svedoka Specijalizovanog tužilaštva, od kojih su mnogi bili zaštićeni.

Dok je odbrana Saljiha Mustafe izvela 15 svedoka.

Na početku ovog procesa, Saljih Mustafa, koji je optužen za ratne zločine, izjasnio se pred porotom da nije kriv.

Mustafa je u pritvoru u Hagu od 24. septembra 2020. godine, kada je uhapšen.

Izvor :
RTV KIM, Reporteri