Svedok tužilaštva u slučaju Duška Arsića rekao da ne poznaje, niti je ikada čuo za njega