Sloboda medija kao temelj demokratije

Antrfile:

„Bez slobodne štampe, demokratija ne može opstati. Bez slobode izražavanja nema slobode.

Na Dan demokratije i svaki dan, udružimo snage da obezbedimo slobodu i zaštitimo prava svih ljudi, svuda.

Antonio Gutereš, generalni sekretar Ujedinjenih nacija

Za mene je novinarstvo uvek značilo pozitivnu moć. Imaš moć da nekome pomogneš, imaš sredstva da nekome daš informaciju kao moćno oruđe“, to je ono što me je privuklo ovoj profesiji.

Ovako smo započeli razgovor sa Aleksandrom Nićić, dugogodišnjom novinarkom Radio Televizije Kosova (RTK), Drugi kanal, na srpskom jeziku. Aleksandra dolazi iz sela Lepina, u blizini Prištine, i kaže nam da nikada ne kasni na posao ili sastanke jer jednostavno voli svoj posao. Ovo joj je 12 godina rada kao novinarka.

„Današnji novinari nisu novinari koje sam poznavala na početku svoje karijere. Na Kosovu ima novinara kojima medijske kuće ne mogu da obezbede ni prevoz za njihove priče na terenu. Mi u RTK imamo sreće u tom pogledu. Dobro smo opremljeni, i mi smo širom Kosova, pokrivamo svaki region, grad i selo.” Aleksandra objašnjava.

Ona kaže da je kombinacija globalne krize – ekonomske i političke – sa posledicama pandemije COVID-a donela mnoge probleme kvalitetu novinarstva. Novinarima je bilo teško da provere sve činjenice tokom pandemije zbog ograničenja. Sada je sve lakše.

„Nedostupnost informacija, prenos konferencija bez prevoda i teškoće u pronalaženju sagovornika o određenim temama mogu otežati ovaj posao“, opisuje Aleksandra izazove sa kojima se suočava tokom pandemije.

Za Aleksandru, novinari se neprestano bore da poboljšaju živote ljudi. Nijedan novinar na svetu ne bi smeo da zaboravi ulogu medija: „Mislim da, bez obzira na pol, rasu ili veru, svi imamo obavezu da radimo profesionalno i da ostanemo nepristrasni“.

 Aleksandrin dom je bio teško pogođen poplavama u poslednje tri godine, tokom obilnih kiša u jesen i proleće, tako da je ona lično veoma strastvena oko pitanja životne sredine.

„Urbanizacija i pravilno planiranje predstavljaju ogromne izazove na Kosovu. Moja kuća je poplavljena zbog neplanske gradnje u selu. Nakon ozbiljnog oštećenja i potpuno potopljenog doma, finansijski su mi pomogle kolege novinari, ne samo sa Kosova, već iz celog regiona. To mi je donelo nadu i nadu u čovečanstvo. Danas sam opsednuta ovom temom i podižem ekološku svest kad god mogu“, rekla je Aleksandra.

„Razumem da se globalna situacija pogoršava i da će se desiti velike promene u ekonomiji, i razumem da su nam potrebna „četiri otvorena oka“ za ljude koji žive u siromaštvu. Istovremeno, upućujem apel svetskim liderima da koriste medije u spasavanju sveta i da se bore protiv distribucije dezinformacija. Mediji mogu da igraju ključnu ulogu u oblikovanju novog sveta, sa manje upotrebe fosilnih goriva i zdravijom životnom sredinom, sa mirnim i otpornijim zajednicama“, zaključuje Aleksandra.

UNDP je u partnerstvu sa OEBS-om, UNMIK-om i Vladom Japana – podržao stvaranje nezavisnih medija na Kosovu tokom 2000-2002. godine kroz uspostavljanje RTK, javnog emitera, na sedam jezika: albanskom, srpskom, turskom, bosanskom, romskom i u poslednje vreme na crnogorskom i aškalijskom jeziku. Uskoro će se emitovati i na goranskom jeziku.

RTK pomaže u izražavanju pluralizma političke, etničke, jezičke, kulturne i verske raznolikosti i promoviše lokalnu proizvodnju i društvenu integraciju.

Antrfile:

UNESCO je izvestio da je 85 odsto svetske populacije doživelo pad slobode štampe u svojoj zemlji u poslednjih pet godina.

Naročito su pogođene novinarke. UNESCO i Međunarodni centar za novinare (ICFJ) otkrili su da je 73 odsto, od 714 prijavljenih novinara, žena iz 125 zemalja prijavilo da su tokom svog rada doživeli nasilje na mreži.

Izvor :
UNDP