Sindikat Kosovske policije traži bolje uslove za službenike

Zdravstveno osiguranje je uobičajeni zahtev Kosovske policije. Takođe, Sindikat policije već duže vreme traži da se policajcima isplate naknade za opasnost, kao i dnevnice. Naime, deo Kosovske policije je protestovao, nezadovoljan visinom plata za posao koji obavlja.

Nedostatak zdravstvenog osiguranja je problem kojim se Kosovska policija bavi godinama. Takođe, niske plate, neplaćanje opasnosti, neki su od drugih problema za koje traže rešenja, kazao je u intervjuu za Radio Kosovo Imer Zećiri, šef Sindikata Kosovske policije.

„Od prošle godine obraćao sam se sa više zahteva premijeru, ministru unutrašnjih poslova i ministru finansija. Predložio sam alternativno zdravstveno osiguranje dok se ne donese zakon o zdravstvenom osiguranju. Svaki izgubljeni dan bez zdravstvenog osiguranja je nerazuman, pored sramnog“, naglasio je on.

Zećiri je rekao da je zdravstveno osiguranje neophodno, jer ima 322 službenika koji su umrli na dužnosti, dok više od 500 drugih ima hronične bolesti. Troškovi zdravstvenog osiguranja za godinu dana, prema Zećiriju, mogu da budu i do 5 miliona evra.

„Troškovi za sve pripadnike KP u vreme kada smo razgovarali mogli bi da se sumiraju sa 4,5 ili 5 miliona za godinu dana, računajući 9.500 pripadnika Kosovske policije. Mislim da ovaj iznos nije nedostupan za državni budžet“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, još jedan problem je neisplaćivanje naknade za opasnost. Kosovska policija već sedmi mesec ne uživa ova prava. Zećiri je rekao i da se dnevnice ne isplaćuju svim zaposlenima, dodajući da su ostavke u policiji zabrinjavajuće.

„Imamo preko 2.200 dobrovoljnih ostavki od osnivanja do prošle godine, dok ove godine imamo oko 50 dobrovoljnih, najviše zbog nezadovoljstva uslovima. Oštećeni smo ne samo kao KP već i država Kosovo“, rekao je on.

Sindikat policijskih radnika Kosova zatražio je od Vlade i drugih relevantnih institucija da počnu da realizuju svaki njihov zahtev.

Inače, ove nedelje protestovali su pripadnici Operativne flote i Odeljenja za operativnu podršku u Kosovskoj policiji jer nisu zadovoljni platama. Glavni zahtev policajaca koji su protestovali bio je da se vrednosti koeficijenata prilagode položaju službenika.

Izvor :
RTK2