Severna Makedonija preuzela predsedavanje OEBS-om

Severna Makedonija je danas, na godinu dana, preuzela predsedavanje u OEBS-u.

„Velika je odgovornost i čast preuzeti predsedavanje OEBS-om 2023. Naš cilj će biti da se fokusiramo na same principe Završnog akta iz Helsinkija, u interesu i za potrebe ljudi“, rekao je Bujar Osmani, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije i novi predsedavajući OEBS-a.

Osmani je istakao sveobuhvatni prioritet predsedavajućeg da pojača fokus na terenu i njegovu kritičnu važnost za podršku i osnaživanje ljudi, koje je opisao kao „konačne korisnike rezultata OEBS-a“.

„Naš plan je da pružimo ruku populaciji pogođenom sukobom, ali i drugima kojima je potrebna“, rekao je on.

„Mi vidimo OEBS kao stalnog pružaoca usluga u ublažavanju krize i podržavanju mira i stoga moramo da preduzmemo odgovarajuće mere kako bismo omogućili OEBS-u da obezbedi prostor za svoju raznovrsnu kutiju alata“.

Osvrćući se na tekuće sukobe u oblasti OEBS-a, Osmani je rekao da će Ukrajina ostati centralni prioritet i ključno bezbednosno pitanje.

„Neisprovociran agresivni rat protiv Ukrajine potkopao je evropsku bezbednosnu arhitekturu i ugrožava mir i stabilnost kontinenta i šire“, rekao je on.

„Predsedništvo će takođe održavati osnovne funkcije i operacije Organizacije, obezbeđujući da je u stanju da podrži područja pogođena sukobima širom regiona OEBS-a. Regionalna nestabilnost i potencijal za nove krize zahtevaju kontinuiranu pažnju.”

U ovim kritičnim vremenima za evropsku bezbednost i stabilnost, aktivnosti Severne Makedonije kao predsedavajućeg biće vođene striktnim poštovanjem principa i obaveza OEBS-a, rekao je Osmani.

„Očuvanje vrednosti OEBS-a i poštovanje međunarodnog prava moraju biti zajednički prioritet. Ovo je od najveće važnosti. Ponovna izgradnja poverenja i uključivanje u smislen dijalog pretpostavlja punu usklađenost sa dogovorenim obavezama i principima OEBS-a. Svi moramo da odgovaramo za svoje postupke. Ovo je formula za put napred.”

Predsedavajući OEBS-a u Severnoj Makedoniji će se takođe fokusirati na podršku održivom ekonomskom rastu i saradnji u oblasti životne sredine, koji su od suštinskog značaja za bezbednost ljudi i od vitalnog značaja za postizanje mira i prosperiteta za ljude u regionu OEBS-a. On će podržavati ljudska prava i promovisati toleranciju i nediskriminaciju kao preduslove za sveobuhvatnu bezbednost. Razmatrajući primenu principa ljudske dimenzije, predsedavajući će se angažovati sa mladima i civilnim društvom kao pokretačkim snagama za izgradnju živahnih i otpornih demokratija.

„OEBS je dokazao da je relevantan i važan deo regionalnih i globalnih napora kroz svoj jedinstven, holistički pristup bezbednosti“, rekao je Osmani.

„Severna Makedonija će raditi na tome da OEBS ostane vitalni deo efikasnih, bezbednosnih multilateralnih napora.

Ministar Osmani će zvanično inaugurisati predsedavanje Severne Makedonije i izložiti njene prioritete na sastanku Stalnog saveta OEBS-a u Beču 12. januara 2023.

Izvor :
Kim