Site icon Medija centar

Sentić: Hitno preduzeti mere u vezi sa Kancelarijom za zajednice premijera Kosova

Povodom rezultata Javnog poziva za pružanje finansijske podrške projektima/programima nevladinim organizacijama i medija, koji je 31.05.2023. godine raspisala Kancelarija za zajednice premijera Kosova, oglasio se prvi direktor ove Kancelarije Srđan Sentić, koji je i aktuelni zamenik kosovskog Ombudsmana. Sentićevu reakciju objavljenu na Fejsbuku prenosimo u celosti:

„Pre 15 godina sam bio jedan od osnivača i prvi direktor Kancelarije za pitanja zajednica pri Kancelariji premijera, pa zato osećam obavezu i odgovornost da se oglasim po ovom pitanju.

Kancelarija za pitanja zajednica, koja deluje u okviru Kancelarije premijera, ima za cilj koordinaciju i unapređenje odnosa sa različitim zajednicama na Kosovu. Njene glavne nadležnosti obuhvataju savetovanje premijera o pitanjima koja se tiču zajednica, praćenje sprovođenja politika i zakona koji utiču na njih, kao i rešavanje njihovih praktičnih potreba. U opisu posla Kancelarije je da aktivno komunicira i sarađuje sa zajednicama i civilnim društvom, promoviše jednak tretman svih nevećinskih zajednica, te održava dobre odnose i koordinaciju sa relevantnim institucijama. Svoj rad treba da obavlja kroz princip konsultacija, otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti i saradnje kako bi doprinela prosperitetu i boljem životu svih građana Kosova.

Tokom mog mandata, ostvarili smo značajnu i plodonosnu saradnju, kako sa domaćim, tako i sa međunarodnim akterima, s ciljem efikasnog rešavanja pitanja nevećinskih zajednica širom Kosova i osiguranja ravnomerne raspodele sredstava i njihove efikasne upotrebe. Zahvaljujući brojnim projektima i inicijativama kofinansiranim od strane relevantnih lokalnih i međunarodnih institucija, Kancelarija je uspela značajno povećati budžet namenjen nevećinskim zajednicama.

Ipak, prošle godine, Kancelarija je dodelila sredstva organizacijama koje ne pripadaju nevećinskim zajednicama u 80% slučajeva, dok je ove godine taj broj porastao i iznosio je preko 90%. Ovakva neravnomerna i zabrinjavajuća raspodela sredstava ostavila je nevećinske zajednice uskraćenim za fondove koji su im namenjeni. Nažalost, u poslednje dve godine, Kancelarija je takođe pretrpela značajan gubitak od oko dva miliona evra zbog neefikasnog upravljanja i planiranja svojih resursa.

Štaviše, ove godine se zvanično smanjio godišnji budžet Kancelarije sa prethodnih 1,7 miliona evra na tek oko 500 hiljada evra. Ovakav drastičan pad sredstava za nevećinske zajednice je potpuno neprihvatljiv i znači da se Kancelarija gotovo i ne bavi pitanjima i potrebama nevećinskih zajednica, što predstavlja ozbiljan korak unazad u ostvarivanju jednakih prava zajednica i zaštite njihovih interesa. Ovo stanje zahteva hitno preispitivanje i reviziju budžetskog planiranja kako bi se osiguralo adekvatno finansiranje i podrška nevećinskim zajednicama u skladu sa zakonima i međunarodnim obavezama koje Kosovo ima.

Umesto da se postojeći mandat i budžet dalje razvijaju u korist nevećinskih zajednica, Kancelarija se u potpunosti udaljila od svog opisa posla i služenju svom glavnom cilju – a to je poboljšanje prava, interesa i položaja nevećinskih zajednica.

Takođe, želim da naglasim da Kancelarija već više od dve godine nema direktora, uprkos mojim ponovljenim upozorenjima svim relevantnim akterima o mogućim posledicama. Ova situacija je rezultirala ozbiljnom degradacijom rada Kancelarije, koja više nije u mogućnosti da ostvaruje svoju viziju i misiju. Nedostatak liderstva doveo je do toga da Kancelarija gubi smernice i fokus, te je sada došlo do zabrinjavajuće prakse dodeljivanja sredstava isključivo organizacijama i pripadnicima zajednici koja nije nevećinska, potpuno zanemarujući potrebe i interese nevećinskih zajednica.

Zato je hitno potrebno preduzeti mere kako bi se obezbedilo stabilno i odgovorno rukovodstvo Kancelarije. Samo kroz takvo liderstvo možemo ponovno uspostaviti poverenje, obnoviti funkciju Kancelarije i ponovno usmeriti njen rad ka ostvarivanju ciljeva i interesa svih nevećinskih zajednica na Kosovu“, naveo je Sentić na svom Fejsbuku.

Exit mobile version