Resursni centar za nestala lica: Nismo zadovoljni radom ni domaćih, ni institucija u Briselu

Resursni centar za nestala lica danas je obeležio pet godina rada. RCNL je multietnička, krovna organizacija nastala sa ciljem da članovima porodica nestalih pruži podršku u taganju za najmilijima kroz razmenu informacija, lobiranje pred relevantnim institucijama. Članovi su predočili javnosti probleme sa kojima se susreću, kao i svoj učinak za sve ove godine.

Bajram Ćerkinaj, Izvršni direktor RCNL, je kazao da je za pet godina mnogo toga postignuto, ali ne i ono što je najvažnije, a to je rešavanje sudbine još 1621 nestale osobe.

“Imamo jednu zabrinutost, jer je mnogo članova porodice otišlo, preminulo, a ništa nisu saznali o svojim nestalim članovima. Preko 25 članova Udruženja je umrlo i nikada nisu došli ni do kakvih informacija. Imamo mnogo toga nedovršenog“, kazao je Ćerekinaj.

Iako je pitanje nestalih pokrenuto i na najvišem političkom nivou, u pregovorima koji se vode u Briselu, članovi Resursnog centra su nezadovoljni. Smatraju da ništa nije postignuto.

“Osnova i cilj RSNL je pomirenje poserbno mladih i suoćavanje sa prošlošću. Nismo zadovoljni radom ni domaćih institucija, niti onih iz Brisela. Ne radi se ono što se priča, rekli smo što dalje politika od ovog pitanja. Nema sluha za problematiku porodice“, istakao je Ćerkinaj.

On je kazao da je rad RCNL-a olakšan nako što je Euleks ustupio značajnu dokumentaciju za rasvetljavanje sudbine pojedinih nestalih lica.

“Svojim radom pomažemo i strane i domaće institucije. Apelujemo da se radi na iskopavanju grobnica, kao i da porodice budu informisanije“.

Negovan Mavrić jedan od osnivača ove organizacije ističe da je Resursni centar spojio ono što se smatralo nemogućim, a to su porodice nestalih i ubijenih na Kosovu, različite nacionalnosti.

“Ko što znate za pet godina postojanja ovog Resursnog centra preko dve hiljade članova je prošlo kroz ovu organizaciju. Preko 700 sastanaka je održano, i nikada nije zabeležen ni jedan incident. Ovde su okupljeni Romi, Aškalije, Srbi, Albanci“, kazao je Mavrić.

On je posebno naglasio da je cilj da se mladima objasni šta se desilo u prošlosti kako ne bi to ponovili i u budućnosti.

“U radu nailazimo na opstrukcije, jer mnogima ne odgovara ono što mi radimo. Mi nastojimo da ih ubedimo da greše, i za to dobijamo podršku od organizacija iz Beograda. Gospodin Bajram je prtedložio da se i u Beogradu napravi spomen ploča posvećena nestalima bez ikakvih nacionalnih i državnih obeležja“, kazao je Negovan Mavrić.

Jasmina Živković više od dvadeset godinama traga za svojim ocem koji je nestao u školi u kojoj je radio do ratnih sukoba. Kazala je da joj je bilo teško da se pridruži ovakvoj organizaciji i da je trebalo vremena da shvati njen značaj.

“Pre formiranja RSNL porodice nestalih su shvatile da ne mogu ništa same da postignu i da ne mogu da dođu ni do kakvih informacija koje su bitne. Porodicama je kroz ovo udruđenje olakšan pristup informacijama i olakšan je pritisak na institucije koje su bitne u procesu rešavanja slučaja nestalih lica“, kazala je Živkovićeva.

Obeležavanju godišnjice rada Resursnog centra prisustvovali su predstavnici Britanske i Švajcarske ambasade na Kosovu koje i danas podržavaju rad ovog centra.

Osnivanje i rad RCNL podržali su i misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, Američka ambasada na Kosovu, Međunarodni komitet Crvenog Krsta i Međunarodna komisija za nestala lica.

Izvor :
RTV KIM