Raspisan javni poziv za članove borda JKP „Ekologija“

Javno komunalno preduzeće „Ekologija“ raspisalo je javni poziv za prijem četiri direktora Upravnog odbora ( borda direktora) na mandat od tri godine. Konkurs traje do 14.04.2023. godine do 16h.

Rok za konkurisanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa ( 30.03.2023. godine). Do isteka roka ostalo je još 10 dana.

Kompletan oglas sa opštim uslovima, klasifikacijama i ostalom obaveznom dokumenacijom koju je kandidat dužan da dostavi, kao i izjavu o ispunjenosti opštih uslova i samostalnosti kandidata, koja je potrebna za prijavu možete preuzeti u dokumentu ispod ovog teksta.

Zainteresovani kandidati traženu dokumentaciji mogu dostaviti:

 Lično, u zatvorenim kovertama, U PISARNICI/ARHIVI OPŠTINE GRAČANICA

Ili poštom na adresu : Opština Gračanica , ul. Kneza Lazara 131 ( kod stanice Policije)

Naznaka na koverti :  ‘’ Javni oglas za izbor direktora JKP ‘’EKOLOGIJA’’ D.D. Gračanica’’

Izvor :
Medija centar Čaglavica