Projekat za osnaživanje mladih na Kosovu – “Opštine za mlade”

Svetska banka je uz podršku Japanskog fonda za socijalni razvoj pokrenula projekat “Opštine za mlade” ( M4Y ), koji na Kosovu sprovodi Ministarstvo administracije i lokalne samouprave u partnerstvu sa Fondom za razvoj zajednica (CDF) i Centrom za zastupanje demokratske kulture ( ACDC ), NVO Integra i BSCK.

Projekat M4Y ima za cilj povećanje društveno-ekonomskih mogućnosti za mlade ljude (15-24 godine) na Kosovu. Kroz projekte, odabrane opštine će se baviti društveno-ekonomskim potrebama mladih, finansiranjem inicijativa koje dolaze od njih samih, u cilju povećanja saradnje mladih i lokalnih samouprava, za rešavanje problema u zajednici.

„Glavni cilj projekta „Opštine za mlade (M4Y)“ je da osnaži mlade da u potpunosti učestvuju u planiranju i sprovođenju lokalnih društveno-ekonomskih aktivnosti. Projekat kombinuje inovativne pristupe za razvoj zajednice, angažovanju građana, društvenoj odgovornosti i razvoju veština kako bi se proširile mogućnosti mladih iz marginalizovanih grupa za učešće u građanskim aktivnostima kao i da utiču na pozitivne promene u njihovim zajednicama, i usmeren je na omladinu sa niskim prihodima, prigradsku i ruralnu omladinu (starosti 15-24 godine) u 10 opština: Kačanik, Uroševac, Elez Han, Junik, Orahovac, Glogovac, Zvečan, Ranilug, Srbica i Vučitrn.

Kroz različite aktivnosti izgradnje veština, volontiranja i obuke, projekat će mladima pružiti neophodne veštine da efikasno osmisle i implemenraju projekte za razvoj zajednice koje će voditi mladi. Najmanje 3.000 mladih imaće koristi od obuke o organizacionim i komunikacijskim veštinama (fokusiranje na liderstvo, kreavnost, komunikaciju i timski rad), obuke za razvoj projekata (fokusiranje na mobilizaciju zajednice, pripremu podprojekata, upravljanje i implementaciju) i obuke za praćenje učešća. Kroz ove obuke, projekat nastoji da mladima pruži ne samo organizacione i komunikacijske, tehničke, već ́i suštinske veštine koje će potencijalni poslodavci posebno vrednovati.

U ovaj projekat su uključene i dve opštine sa većinskim srpskim stanovištvom Ranilug i Zvečan, za koje je zadužena organizacija ACDC iz Severne Mitrovice, kao i za Opštine Srbica i Vučitrn.

Zainteresovani koji imaju manje od 18 godina moraju uz prijavu podneti i popunjen formular „Saglasnost roditelja“  i kopiju lične karte ukoliko je imaju, dok oni koji imaju više od 18 godina moraju uz prijavu podneti kopiju važeće lične karte.

Za opštinu Zvečan, aplikaciju možete predatii u kafiću Golden Sky u vremenu od 12-14h ili se javiti putem telefona Stefanu Kalabi (+381656360775)
 

Za opštinu Ranilug, za predaju aplikacije javite se putem telefona Zoranu Djokiću (+381649075564)
 

Za opštinu Vučitrn, aplikacije možete predati u prostorijama Turističke organizacije u Kaljaji ulica Tirana XK u periodu od 14:30-18:00h
 

Za opštinu Srbica, aplikacije možete predati u kancelariji NVO „Drugeza“,  Kulturni centar „Hasan Priština“ od 8-17h. 

 Više detalja u vezi sa projektom možete pronaći u brošuri.

Izvor :
Medija centar Čaglavica