Projekat: Političke partije i procesi (istraživanje)

Tokom 2020. godine Medija centar i Nova društvena inicijativa su u okviru inicijative OPEN sproveli istraživanje o srpskim političkim partijama na Kosovu i procesima koristeći metode revizije primarnih i sekundarnih izvora (desk istraživanje) i terensko istraživanje. Rezultati istraživanja predstavljeni su u vidu pisane analize.

Cilj projekta: Podsticanje otvorenog i dinamičnog društva kroz konstruktivni dijalog o političkom diskursu i političkim akterima kosovskih Srba. 

Donator: Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Partner: Nova društvena inicijativa (NSI)

Budžet: Ukupno 8.560 evra (4.280 evra-Medija centar)

Period implementacije: 2020. godina