Site icon Medija centar

Projekat: Heroji u doba koronavirusa

 Emisija – Heroji u doba koronavirusa -Medija centar je ovu emisiju pokrenuo jula 2020. godine. U pitanju je jednočasovna debatna emisija sa dva gosta u studiju koja se realizovala svake druge nedelje i emitovala na četiri srpske TV stanice na Kosovu kao jedina emisija na srpskom jeziku na Kosovu koja u fokusu ima pandemiju Kovida-19. Nastala je par meseci nakon pojave Kovida 19 na Kosovu iz potrebe da pre svega informiše građane o merama, preventive i ostalih pojava vezanih za Kovid 19.

Donator: Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Budžet: 8.200 evra

Period implementacije: 2020.

U periodu od 01.07.2020. do 30.11.2020. godine u okviru projekta “Heroji u doba koronavirusa” Medija centar je u skladu sa projektom realizovao 10 emisija u trajanju od sat vremena. Emisije su emitovane na kanalima partnerskih TV stanica ( RTV HERC, RTV PULS,  RTV MIR, RTV KIM ) svake drugog petka u mesecu. Nakon svake emisije odrađen je i video prilog.

Linkovi emisija i video priloga:

Prva emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=Z2LMn-X3a4E&feature=emb_title

Prilog – https://youtu.be/plh6wsud71s

Druga emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=jAcRz8GWjXE&feature=emb_title

Prilog – https://youtu.be/MVfbS6_giFE

Treća emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=q8SccIDalV8&feature=emb_title

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=2uPOIe9bgEE&t=11s

Četvrta emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=C-1-ipiSMaM&t=104s

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=6ioVBbjdQb0&t=17s

Peta emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=4hZa_iWYeqI

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=lIPUvRi5DwI

Šesta emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=I2dUhon5muk

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=vVNneDcShyQ

Sedma emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=8hmjhEejs4U&feature=emb_title

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=T22gVrJRFKQ&t=28s

Osma emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=b_oWQxMItW0&feature=emb_title

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=Vpwsa6781vA

Deveta emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=bipvdI8Y4PA&feature=emb_title

Prilog – https://www.youtube.com/watch?v=JCry0BePiX8

Deseta emisija:

Emisija – https://www.youtube.com/watch?v=SePjGAvekBw&feature=emb_title

Prilog – https://youtu.be/xrFyfmxJG5A

Exit mobile version