Projekat: “Dijalog“

Donator: Kancelarija za zajednice premijera Kosova

Iznos projekta: 3.100 evra

Početak: 01.09.2022.

Kraj: 31.12.2022.

Ovaj projekat podrazumevao je realizaviju dve debate na aktuelne, pre svega lokalne životne teme. Teme je birao tim Medija centra na osnovu javnih aktuelnih događaja tokom meseca, kao i na osnovu brojnih analiza i izveštaja domaćih i međunarodnih organizacija o određenim procesima, pojavama i događajima. Kompletne debate emitovane su na pet TV stanica – četiri TV stanice koje program emituju na srpskom jeziku TV Herc, TV Mir, TV Puls, TV KIM i na TV Mitrovica koja program emituje na albaskom jeziku.

U okviru ovog proejkta izrađena su i dva pisana izveštaja sa debata, kao i kratki video prilozi u trajanju od 3 do 5 minuta.