Proglas UNS-a u pet minuta gromoglasne tišine

Udruženje novinara Srbije (UNS) u Proglasu navodi da će godinu između dva Svetska dana slobode medija novinari u Srbiji pamtiti po „upozorenjima koje je policija na kućnom pragu saopštavala novinarima da će snositi zakonske posledice za kršenje javnog reda i mira ukoliko se pojave na ekološkim protestima“ i podseća da se iako je Evropska federacija novinara (EFJ), na predlog UNS-a, usvojila dve Rezolucije o ubijenim i kidnapovanim novinarima na Кosovu od 1998 – 2005. godine kojim je predviđeno i formiranje Međunarodne ekspertske komisije koja bi istražila ova ubistva i nestanke, ne nazire se njeno osnivanje.

U Proglasu UNS-a dalje se navodi:

Zahvaljujući protestima novinarskih udruženja prekršane prijave protiv novinara koji su izveštavali sa ekoloških protesta: Gorana Jevremovića iz Jagodine, Branka Žujovića iz Subotice, Željka Milojevića iz Smedereva su povučene… ali ne i protiv novinarke frilenserke iz Sente Mine Delić koja je dobila poziv sudije za prekršaje za 23. maj ove godine.

U godini između dva Svetska dana slobode medija povećan je broj pretnji i uvreda novinarkama i novinarima preko društvenih mreža. Vrhunac ugrožavanja sigurnosti novinara je štampanje uvredljivog letka – poternice za glavnom i odgovornom urednicom Podrinskih Isidorom Кovačević kojim je bio oblepljen Šabac. Organizatori i nalogodavci ove antinovinarske akcije još nisu pronađeni.

Godinu za nama pamtimo i po SLAP tužbama kojima je kompanija Milenijum tim tražila od više lokalnnih medija po 100.000 evra za naknadu materijalne štete zbog povrede ugleda samo zato što su prenele optužbu funkcionera Narodne stranke sa konferencije za novinare na račun ove kompanije. Posle oštre reakcije novinarskih udruženja umanjili su odštene zahteve.

Ni ovog 3. maja ne možemo da kažemo da ima napretka u načinu raspodele novca za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog značaja. Naprotiv, organizacije i asocijacije kojima rukovode vlasnici provladinih lokalnih medija preko komisija koje formiraju sa lokalnim samoupravama dodeljuju novac svojim medijima obesmišljavajući zakon i smisao sistema projektnog sufinansiranja.

Proći će i ovaj Svetski dan slobode medija bez pravosnažne presude za ubice vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavka Ćuruvije i bez optužnice ubicama jagodinskog novinara Milana Pantića iz 2001. godine.

Srpska zajednica i dalje nema nezavisan kanal koji treba da pokriva celu teritoriju Кosova i Metohije, a portal televizijskog kanala na srpskom jeziku RTК2 ne uređuje redakcija kojoj treba da pripada. Poslanik Samoopredeljenja Ljuan Aliju traži zabranu portala na srpskom jeziku Кosovoonlajn.

Iako je Evropska federacija novinara, na predlog UNS-a, usvojila dve Rezolucije o ubijenim i kidnapovanim novinarima na Кosovu od 1998 – 2005. godine kojim je predviđeno i formiranje Međunarodne ekspertske komisije koja bi istražila ova ubistva i nestanke, ne nazire se njeno osnivanje.

Zato UNS zahteva:

Da protiv svih novinara koji su izveštavali sa ekoloških protesta budu obustavljeni prekršajni postupci;

Da tužilaštva i policija efikasno istraže sve pretnje novinarima i medijskim radnicima i o rezultatima tih istraga redovno obaveštavaju javnost a da novinari i medijski radnici bez odlaganja prijavljuju ugrožavanja bezbednosti i pritiske kojima su izloženi koristeći Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara i Radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara i SOS telefon;

Da se zakonom propiše i zaštita od nerealnih novčanih odšteta koje ugrožavaju slobodu medija (SLAP tužbe).

Da se zakonom i pravilnikom o projektnom sufinansiranju medijskog sadržaja propišu kriterijumi koje moraju da ispunjavaju organizacije i asocijacije koje predlažu članove komisija za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog značaja kao i pojedinci, medijski eksperti;

Da nova Vlada Srbije podrži predloge Кomisije za istraživanje ubistava novinara kako bi što pre bila podignuta optužnica za ubistvo novinara Milana Pantića i bile rasvetljene okolnosti smrti novinarke Dade Vujasinović;

Da Specijalno tužilaštvo za ratne zločine počne da radi svoj posao i kada su u pitanju sudbine više od 40 novinara i medijskih radnika srpskih redakcija ubijenih u građanskom ratu u bivšoj Jugoslasviji, u toku NATO agresije 1999. godine kao i na Кosovu i Metohiji od 1998 – 2005. godine.

Da kosovske institucije i međunarodna uprava na Кosovu hitno formiraju Međunarodnu ekspertsku komisiju koju traži Evropska federacija novinara, u kojoj će biti i predstavnici novinarskih udruženja, radi istraživanja ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Кosovu od 1998 – 2005. godine. Tražimo i da svi pregovori Кosova o viznoj liberalizaciji sa Evropskom unijom budu uslovljeni rezultatima ovih istraga.

Izvor :
UNS